Αναστέλλονται οι εξετάσεις για διπλώματα οδήγησης

Αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου η διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. 

Επίσης, με αντίστοιχες αποφάσεις παρατείνονται η ισχύς των διπλωμάτων οδήγησης αλλά και των δελτίων τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, τα οποία πλησιάζουν στη λήξη τους για επανέλεγχο με την ταυτόχρονη αναστολή ελέγχων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, με αποδέκτες το σύνολο των Περιφερειών, ορίζεται ότι αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου, η διενέργεια των:
• θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων υποψήφιων οδηγών και οδηγών
• µαθηµάτων θεωρητικής και πρακτικής εκ̟παίδευσης υποψήφιων οδηγών και οδηγών
• θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
• µαθηµάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και περιοδική κατάρτιση Π.Ε.Ι. που διεξάγονται σε σχολές/κέντρα Π.Ε.Ι..

Σύμφωνα με το «protothema.gr» στόχος είναι, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών από την προσέλευση κοινού και η αρωγή τους προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε επείγοντα αιτήματα πολιτών, δεδομένων και των δυσχερειών στη λειτουργία τους που έχει προκαλέσει η εμφάνιση του COVID-19. Παράλληλα, προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατόχων αδειών οδήγησης και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρεί στην παράταση έως τις 30 Απριλίου, της ισχύος των αδειών οδήγησης που λήγουν εντός του Μαρτίου και του Απριλίου, μέτρο από το οποίο εξαιρούνται μόνο οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Επίσης, με άλλη απόφαση του υπουργού, παρατείνεται η ισχύς των δελτίων τεχνικών ελέγχων (Δ.Τ.Ε.) όλων των αυτοκίνητων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30ή Απριλίου του 2020. Ομοίως, αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκίνητων οχημάτων, από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και την Πέμπτη 30-4-2020. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επιπλέον, το υπουργείο καλεί όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού, από αύριο έως και την Πέμπτη 30-4-2020.