Προσλήψεις στο Κέντρο  Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου

O Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο, με διάρκεια σύμβασης έως και 30.09.2020 και τόπο παροχής των υπηρεσιών τα Παραρτήματα του Κέντρου για τις εξής ειδικότητες:

1. ΠΕ Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων Αριθμός Θέσεων: 1
2. ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων/Βοηθών Νοσηλευτών Αριθμός θέσεων: 8
3. YE Boηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Αριθμός Θέσεων: 7
4. ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης Αριθμός θέσεων: 3
5. ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών Αριθμός θέσεων: 2
6. ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Αριθμός θέσεων: 1

Διάρκεια σύμβασης για όλες τις ειδικότητες: Έως 30.09.2020. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σκαναρισμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@kkppna1.gr από σήμερα Πέμπτη 19-3-2020 έως και τη Δευτέρα 23-3-2020.