Ο κ. Κωτιάδης δήλωσε ότι θα δοθούν συντάξεις στους υπερήλικες ναυτικούς από τα Δωδεκάνησα

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΩΔ/ΣΙΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (του ανταποκριτού μας)
Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Ανδριανόπουλος ερωτηθείς επί του θέματος της συνταξιοδοτήσεως των υπερηλίκων Δωδεκανησίων ναυτικών εδήλωσε τα εξής.

Το θέμα των υπερηλίκων Δωδεκανησίων ναυτικών, έχει απασχολήσει από μακρού το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίον εμελέτησε το όλον θέμα δια να εξεύρη τρόπον ικανοποιήσεως του αιτήματος των ανθρώπων αυτών. Διότι, δια να συνταξιοδοτηθούν οι Δωδεκανήσιοι υπερήλικες ναυτικοί, οι οποίοι είχον μίαν μακροχρόνιον προϋπηρεσίαν επί κατοχής και μετά θα έπρεπε να είχον συγκεντρώσει ορισμένον χρόνον υπηρεσίας προς συνταξιοδότησιν σύμφωνα με την κειμένην νομοθεσίαν.

Δια να γίνη όμως, η συνταξιοδότησις αυτών χρειάζεται μελέτη δια να δυνηθή το ΝΑΤ να δώση τας συντάξεις και προς τούτο ενεργούμεν απογραφήν όλων των υπερηλίκων της Δωδεκανήσου. Συνεπώς, θα πρέπει μετά προσοχής να μελετήσωμεν το αίτημα, δια το οποίον πράγματι και ο κ. Κωτιάδης μας έχει επισκεφθή και μας παρακάλεσε να το προωθήσωμεν. Και ημείς ως Υπουργείον θέλωμεν να δώσωμεν μίαν μικράν σύνταξιν εις εκείνους, οι οποίοι εθήτευσαν επί σειράν ετών εις την θάλασσαν.

Θέλω να πιστεύω, ότι εντός ελαχίστων μηνών θα έχωμεν επίσημον απογραφήν όλων των Δωδεκανησίων υπερηλίκων Ναυτικών και κατόπιν μελέτης θα μειώσωμεν τον χρόνον τη μετά την απελευθέρωσιν υπηρεσίας των δια να καταστή δυνατή η συνταξιοδότησις και των ναυτικών αυτών οίτινες προσέφερον πλείστας προς την Πατρίδα μας. Π. ΣΙΤΕΣ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΤΟΝΕΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ «ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ»
Ως ανεκοινώθη εις το γύρισμα της ταινίας τα «Κανόνια του Ναβαρόνε» ήρχισαν να χρησιμοποιούνται άνδρες της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου ως Γερμανοί στρατιώται. Ως εγνώσθη μέχρι της χθες εχρησιμοποιήθησαν 200 περίπου Χωροφύλακες. Εν τώ μεταξύ υπό ειδικών τεχνικών ήρχισε η κατασκευή εις φυσικόν μέγεθος αυτοκινήτων εκ χαρτονίων τα οποία θα φέρουν τη «Σβάστικα» και θα ανατιναχθούν ως προβλέπει το σενάριον. Χθες εγυρίσθησαν σκηναί εις την θέσιν Κολώνα του λιμένος.

Η ΑΕΠ ΥΠΕΚΥΨΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η ΑΕΠ μας ετίμησε προχθές εις Βόλον κατά τον αγώνα της προς την Νίκη Βόλου. Παρά το σκορ των 3-1 εις βάρος της πρωταθλήτριάς μας αυτή ηγωνίσθη φιλότιμα ίση προς ίσον και παρ’ ολίγον να αποσπάση τη νίκην. Και οι ένδεκα ποδοσφαιρισταί της επραγματοποίησαν άριστο παιχνίδι, επέτυχον δε να προηγηθούν εις το 49’ δια του Σαμπάνη κατόπιν ατομικής προσπαθείας.

Μετά την επίτευξιν του τέρματος οι ποδοσφαιρισταί της ΑΕΠ περιωρίσθησαν εις άμυνα, τούτο δε ήτο μοιραίο δι’ αυτούς. Τας θυελλώδεις καθόδους των αντιπάλων μέχρι του 67, του αγώνος, απέκρουσεν μετέπειτα δε εχαλάρωσε και εν συνεχεία υπέκυψε. Τα γκολ της νικήτριας επέτυχον οι Καλλιοτζής (67’) με ισχυρόν σουτ, Ζαντέρογλου (76’) με συρτό σουτ και Κοκκινάκης (81’) με ισχυρόν σουτ. Δέον να σημειωθή ότι ο τερματοφύλαξ της ΑΕΠ Κούρης κατέπληξε τους φιλάθλους του Βόλου με τας καταπληκτικάς αιλουροειδείς αποκρούσεις του.

Επίσης άριστα ηγωνίσθη ο Παυλίδης ο οποίος εκράτησε ολόκληρον το βάρος της αμύνης. Καλός ήτο και ο Ζούνης. Ο Αγών διεξήχθη υπό βροχήν παρουσία εκατοντάδων φιλάθλων. Τον διηύθηνε ο διαιτητής ΕΠΟ κ. Χαβέλας.

Η ΑΕΠ παρέταξε την εξής σύνθεσιν: Κουρής, Χατζησταυρίδης, Παυλίδης Ό, Παπακαλοδούκας, Ρώσσης, Ξίππας, Ζούνης, Μερκουρίου και Σαμπάνης.

Δια το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας ο Ολυμπιακός προχθές εις το Εθνικόν Στάδιον επεβλήθη του Κλεάνθους με 3-2. Επίσης ο Διγενής επεβλήθη του Αστέρος με σκορ 1-0.

Προχθές ήρχισε το πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας της περιόδου 1959-1960. Κατά τους δύο πρώτους αγώνας ο Άρης Αρχαγγέλου επεβλήθη του ΑΕΡΑ με σκορ 5-0 και ο Ευκλής του Ηρακλή με 4-0.

Προχθές εις το γήπεδον Τριαντών συνηντήθησαν εις φιλικόν αγώνα αι ομάδες Ιαλυσού-Διαγόρα.
Νικήτρια ανεδείχθη η ομάς του Ιαλυσού με σκορ 3-1.