Δεν είναι πρέπον  να αμφισβητείται η αξιοπιστία του Κτηματολογίου Ρόδου

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου


Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τα θέματα του Κτηματολογίου και την εν γένει αγορά των ακινήτων, τότε το Κτηματολόγιο Ρόδου που οργάνωσαν και λειτούργησαν οι Ιταλοί κατακτητές ήταν ένας επιτυχημένος δημόσιος θεσμός, μια επιτυχημένη άρτια υπηρεσία που κληρονομήσαμε, με πλήρες αρχείο.

Το Κτηματολόγιο Ρόδου διοικείται, προΐσταται δικαστικός πεπειραμένος λειτουργός και πλαισιώνεται από ειδικούς έμπειρους επιστήμονες που γνωρίζουν από καλώς έως άριστα τη λειτουργία του Κτηματολογίου και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δημοτών της Ρόδου.

Ομολογώ ότι αυτό γίνεται ενίοτε με δυσκολίες, χρόνο και γραφειοκρατία, χωρίς όμως να αμφισβητείται η εγκυρότητα των συμβολαιογραφικών πράξεων.

Αν γνωρίζω καλά, όλοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας με ειδική κατάρτιση κυρίως νομική και εμπειρία συντάσσουν εγκυρότατες συμβολαιογραφικές πράξεις που δεν μπορούν ούτε πρέπει να αμφισβητηθούν όταν μάλιστα έχουμε και την υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου, ενώ οι συμβολαιογράφοι ελέγχονται, αν δεν κάνω λάθος, από εισαγγελείς.

Θα αποκαλυφθούν πολλά με την ενσωμάτωση του Κτηματολογίου Ρόδου δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Κτηματολογίου Α.Ε., μια δήλωση η οποία σίγουρα ανησυχεί τους δημότες, θα έλεγα όλους ανεξαιρέτως, με τον φόβο μήπως υποχρεωθούν να επανυποβάλουν τίτλους, συμβόλαια και άλλα δικαιολογητικά για επιβεβαίωση της ελληνικής γραφειοκρατίας, δηλαδή τα πιθανά λάθη να τα πληρώσουμε πάλι εμείς.

Είναι γεγονός ότι το Κτηματολόγιο Ρόδου, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές έγκυρες πληροφορίες και δημοσιεύσεις («Η Ροδιακή», Παρασκευή 3/1/2020) έχει έλλειψη του αναγκαιούντος και προβλεπόμενου προσωπικού, γι’ αυτό κυρίως παρατηρείται μια καθυστέρηση σε όλες τις αναγκαίες πράξεις και διαδικασίες, αλλά και στην εξυπηρέτηση των δημοτών.

Επειδή το Κτηματολόγιο Ρόδου είναι οργανωμένο και διαρθρωμένο σε άλλο πιθανόν οργανόγραμμα λειτουργίας που υποχρεώνει τον πολίτη να προσφεύγει σε δικηγόρο, θα είναι καλό και πρέπον, στα αιτήματα των πολιτών με πρόβλημα να απαντά αιτιολογημένα εγγράφως και να υποδεικνύει την τυχόν παράλειψη. Αλλιώς το αίτημα να ικανοποιείται το βραδύτεορν εντός ενός μηνός, το αργότερον. Η κοινωνία της Ρόδου το εμπιστεύεται.