Εικαστικό δρώμενο

Εικαστικό δρώμενο με παρουσίαση έργων τέχνης, από τον Αθηναίο street artist YIAKOU, θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή στις 8.30 μ.μ. στο People & People www.yiakou.com