Πρόστιμα από το  λιμεναρχείο Λέρου

Το Λιμεναρχείο Λέρου ανακοινώνει ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2016 στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 2971/01 “Αιγιαλός και παραλία και άλλες διατάξεις” και κατόπιν διαβίβασης στην υπηρεσία μας των εκθέσεων αυτοψιών που διενεργήθηκαν από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου εντός της

Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Αγ. Μαρίνας Λέρου, επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 8.700 ευρώ σε δύο ιδιώτες ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυθαίρετες ξύλινες κατασκευές (πέργκολες) επιφάνειας 55,70 τ.μ. και 59 τ.μ. αντίστοιχα, καθώς επίσης και πρόστιμα ύψους 12.640 ευρώ και του Δήμου Λέρου όπως νομίμως εκπροσωπείται για τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου διαβατηριακού ελέγχου 70 τ.μ., άνευ αδείας.