Στις 11 Σεπτεμβρίου η εκδίκαση της διένεξης με τους ξενοδόχους της Ρόδου

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΘΕΙΣ ΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Προχθές την 7ην απογευματινήν επί της οδού Σωκράτους τα υπ’ αριθ. Δ.Χ.Ρ. 28155 επιβατικόν αυτοκίνητον οδηγούμενον παρά του Ποντίκα Παύλου του Δημητρίου, ετών 40 κατοίκου Ρόδου παρέρυσεν και ετραυμάτισεν ελαφρώς εις την αριστεράν ωμοπλάτην τον Γενάλ Κιαζίμ του Σιγνή, ετών 6 κάτοικον Ρόδου Διγενή Ακρίτα 224.

Ο τραυματισθείς μετεφέρθη εις Νοσοκομείον και εξήλθεν μετά την επίδεσιν των τραυμάτων του. Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος ενεργούνται τα δέοντα.

ΕΜΑΤΑΙΩΘΗ Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη, εματαιώθη τελικώς η προαγγελθείσα άφιξις εις Ρόδον του Γάλλου υπουργού της Αεροπορίας.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, η ματαίωσις της καθόδου του Γάλλου υπουργού δεν είναι άσχετος προς την παρατηρουμένην εσχάτως εις Μέσην Ανατολήν έντασιν.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΝΗΡΕΩΣ ΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΛΟΥΝ
Χθες το απόγευμα ανεχώρησαν εις τριήμερον εκπαιδευτικόν ταξείδιον ανά την Δωδεκάνησον δια του σκάφους της ΘΟΑ οι μαθηταί και οι μαθήτριαι της Σχολής ραδιοτηλεγραφητών των Δημοτικών Σχολών “Νηρεύς”.
Μεταξύ άλλων οι μαθηταί θα επισκεφθούν την Σύμην, την Κω, την Κάλυμνον και την Λέρον.

ΤΗΝ 11ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΗ Η ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ
Αύριον το απόγευμα θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, προκειμένου να αποφασισθή, η σύγκλησις Γεν. Συνελεύσεως εντός της εβδομάδος.

Κατά την εν λόγω Συνέλευσιν θα ενημερωθούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δια τας Συλλογικάς Συμβάσεις με τας Ενώσεις Εστιατόρων, Καφεπωλών και Ζαχαροπλαστών και με τον “Αστέρα”.

Επίσης θα αποφασισθή η αναχώρησις του προέδρου κ. Σ. Εγγλέζου εις Αθήνας, προκειμένου να παραστή την 11ην τρέχοντος κατά την εκδίκασιν, της διενέξεως ξενοδοχοϋπαλλήλων-Ενώσεως Ξενοδόχων Ρόδου εις το Δευτεροβάθμιον Διαιτητικόν Δικαστήριον Πειραιώς.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Πληροφορούμεθα ότι εκλήθησαν την προσεχή Κυριακήν εις τα Γραφεία της ΕΣΠΔ άπαντες οι εν ενεργεία και μη διαιτηταί εις Γενικήν Συνέλευσιν, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων και εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Κατά υπαρχούσας πληροφορίας από της ενάρξεως συγκεντρώσεως σταφυλών μέσω ΚΑΪΡ μέχρι χθες παρεδόθησαν υπό των παραγωγών 1730 τόννοι σταφυλών.

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Συνήλθε χθες εις συνεδρίασιν το Εποπτικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ και επεκύρωσε διαφόρους αποφάσεις του Διοικητικού.


ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Αύριον αναχωρούν δι’ ανοικτήν θάλασσαν τα από 8ημέρου ναυλοχούντα εις το Ροδιακά ύδατα 4 αμερικανικά σκάφη.

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥ
Εξήχθησαν δια του πετρελαιοκινήτου “Ελπίς” εκ Λέρου 15 τόννοι ασβέστου και δια του “Ελένη” εις Καρδάμενα 4 τόννοι ασβέστου.

ΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΙ
Πληροφορούμεθα ότι οι Ξενώνες του Δήμου από της χθες παραμένουν κλειστοί, λόγω μη υπάρξεως ενδιαφερομένων.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ “ΑΙΓΑΙΟΝ”
Χθες το απόγευμα κατέπλευσε εις τον λιμένα μας το ατμόπλοιον “Αιγαίον” προερχόμενον εξ Αλεξανδρείας με επιβάτας και εμπορεύματα.
Τούτο απέπλευσεν αργά τη νύκτα δια Πειραιά.