Φυλάκιση τριών ετών για μη απόδοση ΦΠΑ

Σε φυλάκιση 3 ετών η οποία αναστέλλεται επί τριετία καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου 38χρονος επιχειρηματίας της περιοχής μας που κατηγορείται για μη απόδοση Φ.Π.Α. κατά εξακολούθηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε στην επιχείρηση του κατηγορουμένου από υπάλληλο και ελεγκτή της Εφορίας διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την διαχειριστική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με αποτέλεσμα να μην έχει αποδοθεί στο δημόσιο το ποσό των 140.091 ευρώ, ενώ από τον ίδιο έλεγχο προέκυψε ότι δεν είχε καταβληθεί ο Φ.Π.Α. και για το οικονομικό έτος 2010 (από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου), άρα και δεν είχε αποδοθεί στο δημόσιο το ποσό των 36.926 ευρώ που αντιστοιχεί για την περίοδο αυτή.