Μηνύσεις θα κάνει η εταιρεία ύστερα από το πόρισμα του ΚΕΠΠΕ

Κατά παντός υπευθύνου απειλεί ότι θα προσφύγει η εταιρεία “Ecoprime Solutions ΕΠΕ” ύστερα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν εναντίον της κάτοικοι της περιοχής Τσαΐρι, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα στραφεί εναντίον τους ύστερα από το πόρισμα που εκδόθηκε από το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στην επιστολή τους προς τη “Ροδιακή” η εταιρεία αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Στις 05/08/2016 δημοσιεύσατε στη σελίδα 10 της έντυπης μορφής της εφημερίδας σας άρθρο με τίτλο “Στην εισαγγελέα προσέφυγαν 10 κάτοικοι Ρόδου” στο οποίο αναφερόταν ότι κάτοικοι της περιοχής Τσαΐρι προσέφυγαν στην Εισαγγελία και ζήτησαν τη διενέργεια ελέγχου για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, την οποία δεν κατονομάσατε, αλλά φωτογραφίσατε ευκρινώς, Ecoprime Solutions ΕΠΕ οι οποίοι ενοχλούσαν τους περίοικους και ενείχαν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Το εν λόγω άρθρο δηοσιεύθηκε και στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας σας.

Σύμφωνα λοιπόν με τη μηνυτήρια αναφορά των περιοίκων εκτός από τη δημόσια υγεία ετίθετο θέμα και για την διασφάλιση του περιβάλλοντος καθώς και για ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς στην περιοχή που δεν διαθέτει πυροσβεστικό κρουνό.

Χρειάστηκε να επιδείξουμε ιώβεια υπομονή ως ότου εκδοθεί το πόρισμα του κλιμακίου του ΚΕΠΠΕ που διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις  της εταιρείας μας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, προκειμένου να δημοσιεύσετε προς αποκατάσταση της αλήθειας και της φήμης της εταιρείας μας, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί το καλύτερο αποδεικτικό στοιχείο για τη φύση των δραστηριοτήτων μας και την πιστοποίηση ότι η Ecoprime Solutions ΕΠΕ είναι αδειοδοτημένη με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που οφείλει να έχει μια εταιρεία Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων, η οποία σέβεται τον εαυτό της».

Τα συμπεράσματα του πορίσματος του ΚΕΠΠΕ, αναφέρουν τα εξής:
«Κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη την συνολική εικόνα της δραστηριότητας που αφορά “εγκατάσταση αποτέφρωση υποπροϊόντων και νεκρών ζώων συντροφιάς”, στην περιοχή Βρυσιά-Δ. Ρόδου εντός της κ.μ. 870Β γ. Κοσκινού ιδιοκτησίας της εταιρείας ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ διαπιστώσαμε ότι:
1. Η εγκατάσταση έχει τις προβλεπόμενες άδειες/εγκρίσεις
2. Το νέο σχέδιο κάτοψη της εγκατάστασης, που έχει κατατεθεί με τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Δ/νση Περιβάλλοντος της ΑΔΑ, που αφορά την επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας, συμφωνεί με την υφιστάμενη διαμόρφωση των χώρων στο εσωτερικό του κτιρίου.
3. Η διαχείριση των δύο φορτίων αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν στην εγκατάσταση έγινε με σύννομο τρόπο
4. Την στιγμή της αυτοψίας δεν λειτουργούσε ο κλίβανος, δεν διοχετευόταν “καπνός” από την εξωτερική καπνοδόχο του κτιρίου, δεν παρατηρήθηκαν οσμές και απόβλητα στην εγκατάσταση.
5. Ο εγκατεστημένος κλίβανος έχει πιστοποιήσεις καλής τοποθέτησης και λειτουργίας
6. Δεν έχει κατασκευαστεί το όριο της κτηματολογικής μερίδας με το παρακείμενο ρέμα. Αναμένουμε  να μας κοινοποιηθεί η βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Ρόδου και το σχέδιο οριοθέτησης του παρακείμενου ρέματος, ώστε εκ νέου να εξετάσουμε αν παραβιάζεται η παράγραφος Α8 (του με Α.Π. 7337/149.11.2015 του Τμ. Περιβάλλοντος Δωδ/νήσου - ΠΝΑ που αφορά την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της εν λόγω δραστηριότητας).
7. Κρίνουμε σκόπιμο να εξεταστεί εκ νέου η εγκατάσταση κατά τη φάση συστηματικής της λειτουργίας. Εξάλλου στο υπόμνημα της η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραστούν κατά τη διαδικασία αποτέφρωσης.

Επισημαίνουμε ότι το παρόν έγγραφο, αφορά την περιβαλλοντική προσέγγιση όσων αναφέρονται στην από 07/07/2016 έγγραφη αναφορά (με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτή) περιοίκων κατά της εταιρείας ECOPRIME LTD (Α.Π. 529/11.07.2016 - Δ/νση ΠΕΧΩΣΧΕ) (σχετικό 7) και του με Α.Π. 7011/8/98/07.017/2016 εγγράφου του Αστ. Σταθμού Αφάντου που αφορά καταγγελία περιοίκων κατά της επιχείρησης ECOPRIME ΕΠΕ για μη ασφαλή καύση αποβλήτων (σχετικό 8) και δεν αντικαθιστά τυχόν κατά περίπτωση ελέγχους που έγιναν από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές».