Ολοκληρώθηκε το  συνέδριο Εφοριακών–Τελωνειακών στη Ρόδο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν χθες το μεσημέρι οι εργασίες του πανευρωπαϊκού συνεδρίου  για την πάταξη της απάτης και της φοροδιαφυγής,  με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών   εφοριακών και τελωνειακών από ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο συνέδριο, πήραν μέρος  πάνω από 50 εξειδικευμένα ανώτερα στελέχη – εφοριακοί  και τελωνειακοί από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι υπηρετούν στην Κομισιόν.
Από τη χώρα μας, το συνέδριο παρακολούθησαν επίλεκτα στελέχη από το Υπουργείο των Οικονομικών και την διεύθυνση Ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (CLO). Πρόκειται για τις κ.κ. Αθηνά Μητσιλίου και Ελευθερία Μαθιουδάκη, ενώ σε τοπικό επίπεδο τις εργασίες παρακολούθησαν ο διευθυντής του Τελωνείου της Ρόδου κος Βασίλειος Κούρτης και ο διευθυντής της Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας Ρόδου κος Νίκος Καλογερόπουλος.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Fiscalis. Η Ρόδος επιλέ-χθηκε και και για συμβολικούς λόγους, καθώς αποτελεί «σταυροδρόμι» ανάμεσα σε χώρες τρίτες και όπως σημείωσε η κα Αθηνά Μητσιλίου, υπάρχει ήδη  ένα ξεχωριστό δίκτυο, ανίχνευσης της απάτης, σε πρώιμο στάδιο και σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο. Λέγεται Eurofisc και χωρίζεται σε πέντε στάδια.

Ένα από αυτά αφορά τα αγαθά που έρχονται από τρίτες χώρες, μπαίνουν στο τελωνείο εισόδου της χώρα μας και στη συνέχεια διοχετεύονται σε χώρες της υπόλοιπης ευρωπαϊκής ένωσης.

Η κατάχρηση των κανόνων του ΦΠΑ γίνεται όταν αυτά τα αγαθά, έρχονται σαν εισαγωγή και πρέπει να πληρωθούν οι αναλογούντες δασμοί και το αντίστοιχο ΦΠΑ αλλά αυτό δεν γίνεται. Συνήθως, το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε με την Βουλγαρία, από τότε που εντάχθηκε στην ΕΕ. Κι επειδή έχουμε κοινά σύνορα παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις μεγάλη φοροδιαφυγή.

Επειδή τα αγαθά αυτά έρχονται ή από Κίνα ή από Τουρκία, μπαίνουν στη χώρα μας, πληρώνονται σε πρώτη φάση οι τελωνειακοί δασμοί και θα πρέπει άμεσα με το ειδικό αυτό καθεστώς να διακομιστούν αμέσως στη Βουλγαρία για παράδειγμα.

Δυστυχώς, οι επιχειρήσεις οι οποίες υποτίθεται ότι λειτουργούν στην Βουλγαρία και θα έπρεπε εκεί να παραδοθούν είναι επιχειρήσεις «εξαφανισμένες» με αποτέλεσμα, τα αγαθά αυτά να μένουν στο εσωτερικό της χώρας μας, να πωλούνται στη «μαύρη αγορά» χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ και στην ουσία, επειδή στη Βουλγαρία, οι επιχειρήσεις αυτές είναι εξαφανισμένες, δεν χρεοπιστώνεται και ο ΦΠΑ εκεί, με αποτέλεσμα να χάνεται ο Φόρος αυτός εις διπλούν: και για τη χώρα μας και για την ΕΕ.

Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά βέβαια τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι αυτό τον λόγο έγινε και αυτό το συνέδριο. Πραγματοποιείται δύο φορές κάθε χρόνο, και προσπαθούμε μέσα από αυτό να ανταλλάσσουμε τη δέουσα τεχνογνωσία, ανάμεσα σε όλα τα κράτη που συμμετάσχουν και βέβαια να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις για να πατάξουμε την φοροδιαφυγή αυτή στον τομέα του ΦΠΑ.

Αναζητούμε με λίγα λόγια- κατέληξε η ίδια-  να βρούμε τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται έτσι ώστε να βάλουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτή την απάτη που συντελείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».