Ο Δήμος Τήλου διοργανώνει Διαπολιτισμικό Συνέδριο  στο νησί το διήμερο 5-6 Νοεμβρίου

Την πρώτη μέρα το συνέδριο θα ασχοληθεί με  τα γνωρίσματα, τις αρχές και πρακτικές του Ισλάμ ώστε  το κοινό να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα αλλά και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους φιλοξενούμενους μας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή συνύπαρξη τους με το ντόπιο πληθυσμού του νησιού, ενώ τη δεύτερη μέρα θα απασχολήσει το ευαίσθητο θέμα της  ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να γνωρίσουμε  τα χαρακτηριστικά της, θύματα και θύτες, αλλά και τρόπους προστασίας και θεραπείας.

Το πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10.00-10.15 Έναρξη-Χαιρετισμοί

10.15-12.15 Αρχές, γνωρίσματα, πρακτικές του Ισλάμ, κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών,ιδιαιτεροτήτων, έκθεση νέων στοιχείων στα οποία εκτίθενται τόσο οι Ευρωπαίοι λόγω του προσφυγικού ζητήματος όσο και οι πρόσφυγες στην Ευρώπη- Γεράσιμος Μακρής, Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών .

12.15 Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10.00-10.15 Έναρξη-Χαιρετισμοί

10.15-12.15 Κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, τα χαρακτηριστικά της, θύματα και θύτες, τρόποι προστασίας και θεραπείας.-Χαμπερίδου Παρασκευή, Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή Σύμβουλος

12.15 Συζήτηση

Το κοινό θα είναι μικτό(φιλοξενούμενοι πρόσφυγες-ντόπιοι) και γι αυτό το λόγο θα υπάρχει διερμηνέας.