Επιμορφωτικό Σεμινάριο Β’ Επιπέδου διοργανώνει το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Στο πλαίσιο του έργου Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του για το έτος 2016-2017, σχεδιάζει την υλοποίηση Μονοήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου β΄ επιπέδου σε δυο φάσεις (έχοντας υπόψη τις δυσκολίες μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τα μικρά νησιά προς την Ρόδο ειδικά τους χειμερινούς μήνες):

1.    Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της Ρόδου, 5 ώρες δια ζώσης στους χώρους του ΚΠΕ Πεταλούδων (Πνευματικό Κέντρο Θεολόγος) και στο πεδίο δράσεων (κοιλάδα πεταλούδων)

2.    Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας των νησιών της Δωδεκανήσου (εκτός Ρόδου), 15 ώρες εξ αποστάσεως σε διαδικτυακή σύνδεση με το site-moodle του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου
Το σεμινάριο (δια ζώσης) με τίτλο: «Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων σαν πεδίο δράσης περιβαλλοντικών προγραμμάτων εκπαίδευσης» θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις υπεύθυνες σχολικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου, το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί σήμερα  και ώρα 09:30 – 14:30.

Σκοπός του είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν γύρω από βασικές βιωματικές μεθόδους και τεχνικές της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, με εστίαση στην σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο δράσεων,  ώστε να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε:
•    εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο α΄ επιπέδου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (βάση δεδομένων ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου)
•    εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά το σχ. Έτος 2015-2016 και παλαιότερα
•    εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης που θα υλοποιήσουν φέτος για πρώτη φορά

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δεν έχουν επιμορφωθεί
Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς νησιών εκτός Ρόδου το σεμινάριο μπορεί να παρακολουθηθεί εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με το site-moodle του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου χωρίς περιορισμό στις συμμετοχές. Θα δημοσιευθούν οι εισηγήσεις από το σεμινάριο και θα ζητηθεί την εβδομάδα 12/11/2016 έως και 19/11/2016 αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με ηλεκτρονικό υλικό εξ αποστάσεως.  

Με εκτίμηση.
Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου
Έφη Συμονοπούλου
Σοφία Οικονόμου
Κων/νος Κώστας
Χάρης Συργιάννης