Η εισαγωγή του Αστικού Κώδικα στη Δωδεκάνησο, σε βελτιωμένη έκδοση

Λίγοι γνωρίζουν ότι η Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, πέραν της εδαφικής επέκτασης της της Ελλάδος με την απελευθέρωση μιας ακόμη σκλαβωμένης περιοχής της, με αμιγή ελληνικό πληθυσμό, τον οποίο δεν μπόρεσαν αλλοιώσουν επί χιλιάδες χρόνια οι διάφοροι κατακτητές, αποτέλεσε αντικείμενο σοβαρής και πολύμοχθης ανιδιοτελούς εργασίας, όσον αφορά τη μελέτη και την προετοιμασία για την εισαγωγή στα νησιά του ελληνικού δικαίου.

Μέχρι τότε ίσχυε μία συγκεχυμένη νομοθεσία που συνίστατο σε ετερόκλητες διατάξεις βυζαντινών και λατινικών κειμένων, των οποίων την ασάφεια επέτεινε περισσότερο η βίαιη επιβολή της ιταλικής νομοθεσίας.
 Με εισήγηση του Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου Ναυάρχου Περικλή Ιωαννίδη, μία ολιγομελής επιστημονική ομάδα υπό τον διακεκριμένο νομικό Ιωάννη Ν. Δόξα, άρχισε, από το 1947, αφιλοκερδώς και αθόρυβα, την προετοιμασία για τη βελτιωμένη έκδοση του Αστικού Κώδικα, προς εφαρμογή του στη Δωδεκάνησο και κατόρθωσε να έχει περατώσει την την εργασία της, ολοκληρωμένη και τυπωμένη σε ειδική έκδοση, στις 7 Μαρτίου 1948, η οποία στην προμετωπίδα της φέρει τη φράση «έκδοσις επί τη επισήμω κυρώσει της προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου εις την Μητέρα Ελλάδα».

Η ίδια επιστημονική ομάδα επεξεργάστηκε και τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις, για την εισαγωγή του μειωμένου δασμολογίου στη Δωδεκάνησο, οι οποίες καθιερώθηκαν με ειδική νομοθετική ρύθμιση
Η δυναμική εξέλιξη της Δωδεκανησιακής οικονομίας, απέδειξε ότι η νομοθεσία για το μειωμένο δασμολόγιο, λειτούργησε με αμοιβαίο οικονομικό όφελος με καταφανή υπεροχή της λοιπής επικράτειας.

Περισσότερη σημασία πρέπει να αποδοθεί στα εθνικά μας θέματα, διότι η πυκνοκατοίκηση και ευημερία των νησιών μας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για οποιαδήποτε παράβαση και παραβίαση.    
Αυτό πρέπει να εμβάλει σε σοβαρές σκέψεις όλους τους υπεύθυνους, προκειμένου να επανέλθουν όλες οι ευεργετικές διατάξεις  που θεσπίστηκαν με την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου.

Γράφει o Ηλίας Κ. Κυπραίος
Πολιτευτής Δωδεκανήσου