Σε φορολογικό συνέδριο ο Φ. Κασέκας

Το διεθνές φορολογικό σκηνικό, τόσο από πλευράς διαφάνειας όσο και από πλευράς φοροαποφυγής, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά, ενώ αρκετές είναι και οι επιπλέον αλλαγές που αναμένονται στα επόμενα χρόνια. Για το σκοπό αυτό, η Baker Tilly Greece διοργάνωσε στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής) Φορολογικό Συνέδριο το οποίο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, με θέμα ‘Τρέχουσες και Αναμενόμενες Φορολογικές Εξελίξεις στην Ελλάδα και σε Παγκόσμιο Επίπεδο’.
 

Στο Συνέδριο στις εργασίες του οποίου συμμετείχε εκ μέρους της Δωδεκάνησου ο οικονομολόγος  κ. Φωτης Κασέκας, παρευρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, που είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις φορολογικές εξελίξεις,.  Μεταξύ άλλων, τα θέματα που παρουσιάστηκαν, αφορούσαν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, καθώς επίσης για τους φορολογικούς ελέγχους και τις πρόνοιες για το περιουσιολόγιο στην Ελλάδα.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να ενημερώσει τους  Έλληνες επιχειρηματίες  για τις αλλαγές που έγιναν και αυτές που αναμένεται ότι θα γίνουν στους τομείς αυτούς και να εξετάσει ενδεχόμενους τρόπους αλλαγής στο επιχειρησιακό σχεδιασμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, για μια πιο ορθολογιστική αντιμετώπιση των εξελίξεων στο τομέα της διαφάνειας και της φορολογικής πρακτικής’’.

Ο κ. Φώτης Κασέκας με τον τ. υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο ΜαυραγάνηΟ κ. Φώτης Κασέκας με τον τ. υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη