Εγκρίθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα για τη γέφυρα Κρεμαστής

Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το περιφερειακό συμβούλιο που συνεδρίασε χτες στη Σύρο την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος για τον έλεγχο της γέφυρας Κρεμαστής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αποτυπωθεί η στατική επάρκεια και η σεισμική τρωτότητα της γέφυρας Κρεμαστής και θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και έχει την ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία (επίλυση με κατάλληλο λογισμικό, δειγματοληψίες, μετρήσεις μικροδονήσεων, λήψη πυρήνων, εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ) ώστε να προχωρήσει σε αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη έρευνα στο τομέα του ελέγχου στατικής επάρκειας και σεισμικής τρωτότητας της υφιστάμενης γέφυρας.

Επιπλέον, προκειμένου να αξιοποιηθεί η υποδομή με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την ανάπτυξη της περιοχής θα συντάξει συνολικό σχέδιο για τις λοιπές απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. έργα οριοθέτησης ποταμού).

Στο πλαίσιο τη προγραμματικής σύμβασης θα πραγματοποιηθούν, πρωτοποριακές μέθοδοι μετρήσεων και πειραματικές και αναλυτικές μέθοδοι αποτίμησης, ενώ σε περίπτωση ενδεχομένων αλλά απαιτούμενων επεμβάσεων, απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία της, θα προταθούν εναλλακτικές λύσεις με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και υλικά.