Εξαίρεση του Νοτίου Αιγαίου από την πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων για τον δάκο ζητάει ο Φ. Ζαννετίδης

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνει η νησιωτικότητα, την εξαίρεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τις προϋποθέσεις  που τίθενται για την πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματοποίηση των ψεκασμών δακοκτονίας, ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης  Πρωτογενή Τομέα & Γαστρονομίας, κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία πιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται στο αρ. πρωτ. 12749/138464/9-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου,  είχε σαν προϋπόθεση την Ίδρυση Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων που λειτουργούν μετά από έγκριση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έδειξε ενδιαφέρον κανένας για την ίδρυση τέτοιου σταθμού με αποτέλεσμα όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα να μην έχουν την παραπάνω πιστοποίηση.

Επισημαίνοντας την τεράστια σημασία της έγκαιρης έναρξης του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, ο κ. Ζαννετίδης ζητά από τον Υπουργό να ληφθεί υπόψη η  ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  λόγω νησιωτικότητας και η δυσκολία που υπάρχει για μετακίνηση κινητής μονάδας πιστοποίησης από την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να δοθεί παρέκκλιση ως προς την προϋπόθεση αυτή για τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.