Η «Ανοιχτή Αγκαλιά» στα νησιά Τήλο και Νίσυρο

Με το πρόγραμμα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ», οι εθελοντές γιατροί και νοσηλευτές, από τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας,  από τις  2 έως τις 9 Απριλίου 2017, θα επισκεφθούν την Τήλο και τη Νίσυρο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα υγείας και υποστήριξης της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Στη Νίσυρο σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τους ιατρούς και την ψυχολόγο της ομάδας με βάση τις θεματικές ενότητες α) διατροφή και ποιότητα ζωής, β) πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων, γ) έμφυλες ταυτότητες.