Τα ποσοστά υποψηφίων στις εκλογές των δασκάλων-νηπιαγωγών

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία ανάδειξης εδρών και υποψηφίων για τις εκλογές των δασκάλων και νηπαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, οι οποίες διεξήχθησαν την προηγούμενη Τετάρτη.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν               891
Άκυρα                     13
Λευκά                      22
Έγκυρα                  856
Έλαβαν
ΔΑΚΕ:  366 ψήφοι 4 έδρες για το ΔΣ και 4 αντιπροσώπους στη ΔΟΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ Α.Κ.Ε.: 239 ψήφοι  3 έδρες για το ΔΣ  και 3 αντιπροσώπους στη ΔΟΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ: 138 ψήφοι 1 έδρα για το ΔΣ  και 1 αντιπρόσωπος στη ΔΟΕ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΜΕ): 113 ψήφοι 1 έδρα για το ΔΣ  και 1 αντιπρόσωπος στη ΔΟΕ

Εκλέγονται για το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου
Από τη ΔΑΚΕ
Γεώργιος Γκουτζιαμάνης     (328)  
Γεώργιος Ντέντας               (206)
Θωμάς (Μάκης) Κυριαζής   ( 62)
Γεωργία Λαζακίδου             ( 55)
Από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/Α.Κ.Ε.             
Κώστας Μουτσάκης             (154)
Κωνσταντίνος Κορδιστός      (112)
Ολυμπία Τσιλίκη                    (73)
Από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
1. Γεώργιος Τζωρτζακάκης       (83)
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ)
1. Ειρήνη  Καραπάνου             (86)                             

Εκλέγονται για την ελεγκτική επιτροπή
                                                     Από τη ΔΑΚΕ
Εκλέγονται για αντιπρόσωποι στη ΔΟΕ   Κωνσταντίνος Ταρασλιάς (157)
Από τη ΔΑΚΕ     Από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
                            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/Α.Κ.Ε.       
     
Γεώργιος Γκουτζιαμάνης   (317)        Γεώργιος Σκευοφύλακας         (64)
Γεώργιος Ντέντας              (194)    Από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Γεωργία Λαζακίδου            ( 73)    ΕΚΠ/ΚΩΝ
Θωμάς (Μάκης) Κυριαζής  ( 70)    Σταυρούλα Ποζαπαλίδου         (56)

Από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ     Εκλέγονται για αντιπρόσωποι
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/Α.Κ.Ε.
                 στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
Κώστας Μουτσάκης          (153)     Από τη ΔΑΚΕ: 18 αντιπρόσωποι
Κωνσταντίνος Κορδιστός  (108)     Από τη ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/
Παναγιώτης Διάκου           ( 53)    Α.Κ.Ε.: 12 αντιπρ.
    Από την ΑΝΕΞ. ΚΙΝΗΣΗ: 7 αντιπρόσωποι
Από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ     Από την ΑΓΩΝΙΣΤ. ΣΥΣΠ.
ΕΚΠ/ΚΩΝ              (ΠΑΜΕ) 6 αντιπρόσωποι     

Γεώργιος Τζωρτζακάκης    ( 86)
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ)
Ειρήνη Καραπάνου            ( 83)

Για το απερχόμενο Δ.Σ.
Ο πρόεδρος: Γιώργος Γκουτζιαμάνης
Ο γεν. γραμματέας: Παναγιώτης Διάκου