Θετική γνωμοδότηση για το  ξενοδοχείο στην Κρητηνία

Θετική ήταν η γνωμοδότηση της επιτροπής περιβάλλοντος της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, στην έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στην κοινότητα της Κρητηνίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Άμαρτος.

Τα μέλη της στη χτεσινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρεία του αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Φλεβάρη, αφού έλαβαν υπόψη τη θετική εισήγηση υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις της διεύθυνσης περιβάλλοντος Δωδεκανήσου, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τη μελέτη.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μονάδα δυναμικότητας 296 κλινών που σύμφωνα με πληροφορίες θα συνδυάζει την παροχή υπηρεσιών υγείας και την αναψυχή.

Επίσης κατά τη συνεδρίαση δεν εξετάστηκε το θέμα που αφορούσε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος έως 350 Kwe σε έκταση που βρίσκεται σε περιοχή της τοπικής κοινότητας Δαματριάς.

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και ζήτησε την αναβολή του προκειμένου να υπάρξει νομική παράσταση και υποβολή υπομνήματος.
Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν τελικά ομόφωνα την αναβολή του θέματος για διάστημα ενός μήνα ενώ σημειώνεται ότι από την πλευρά της η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δηλαδή η διεύθυνση περιβάλλοντος Δωδεκανήσου κατέθεσε αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση.

Σε ότι αφορά το έργο της αποστείρωσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, την αποθήκευση και μεταφόρτωση επικίνδυνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και ζωικών υποπροϊόντων που προγραμματίζεται να γίνεται από μονάδα που θα δημιουργηθεί στην περιοχή Κοσκινού, η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά μετά από σχετική πρόταση της υπηρεσίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή έθεσε.

Στη συζήτηση, με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχουν κάτοικοι της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της επένδυσης, παραβρέθηκε νομικός ως εκπρόσωπός τους καταθέτοντας το αίτημα για αναβολή συζήτησης του θέματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.

Όπως επισημάνθηκε στην περιοχή λειτουργεί ήδη, μονάδα αποτέφρωσης νεκρών ζώων, η οποία επεκτείνεται και με τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και με τη διαχείριση της λυματολάσπης που θα έρχεται από το βιολογικό καθαρισμό της Ρόδου.

Σε ότι αφορά την αποτέφρωση νεκρών ζώων υπήρξαν από τους κατοίκους της περιοχής καταγγελίες για διασπορά ρίπων, οσμές κλπ. ενώ από τη διεύθυνση της περιφέρειας , που έγινε έλεγχος δε διαπιστώθηκε κάτι και ζητήθηκε να κληθεί όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία.

Για τους λόγους αυτούς τέθηκαν και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που θα διασφαλίζουν όπως τονίστηκε τη διασπορά των ρύπων και τις δυσάρεστες οσμές. Είναι μία μονάδα μέσης όχλησης σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ενώ η εταιρία έχει όλα τα προαπαιτούμενα για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με το δικηγόρο των εννιά κατοίκων της περιοχής, κατατέθηκε στο παρελθόν εκ μέρους τους έγκληση εναντίον της εταιρίας καθώς κατά τη λειτουργία της μονάδας υπήρχε δυσοσμία, και η μήνυση είναι σε εξέλιξη.

Μάλιστα, έχει ανατεθεί σε ειδικούς περιβάλλοντος η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης που θα ήταν χρήσιμο κατά την άποψή τους να υποβληθεί στο περιφερειακό συμβούλιο και για το λόγο αυτό ζητήθηκε να αναβληθεί το θέμα μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί.