Εθελοντικός καθαρισμός και κλάδεμα του δρόμου από  την περιοχή «Λιμνί» προς «Φούρνους» Απολακκιάς

Η Τοπική Κοινότητα Απολακκιάς, στις 11/06/2017 και ώρα  11:00 π.μ., προγραμμάτισε τον καθαρισμό και το κλάδεμα του δρόμου από  την περιοχή “Λιμνί” προς “Φούρνους” Απολακκιάς.  

Καλούμε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες μας να συμμετάσχουν, μεταδίδοντας το μήνυμα ενός καλύτερου περιβάλλοντος  στο οποίο θέλουμε να ζούμε.

Όλοι  μαζί,  για άλλη μια φορά, για ένα καθαρότερο περιβάλλον, για ένα καλύτερο αύριο…