Να αποκατασταθεί το «άδικο της εκπροσώπησης»  ζητούν οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης

Να αποκατασταθεί η αδικία που προκύπτει, σε βάρος των δημοτικών ενοτήτων των πρώην Δήμο Αρχαγγέλου, Καμείρου και Ατταβύρου, ζητά με επίσημη επιστολή του στους Βουλευτές του Νομού μας, ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν  Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κος Στέργος Παρδαλός, αναφορικά με την εκπροσώπηση και τις ψήφους που απαιτούνται για την ανάδειξή των δημοτικών συμβοόυλων από τις παραπάνω ενότητες, στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας.

Την επιστολή συνυπογράφουν επίσης, ο κ. Αργυρός Αργύρης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου, ο κ. Καραγιάννης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας και ο κ. Καλούδης Σπύρος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μασσάρων

Ο κος Παρδαλός, παραθέτει αναλυτικά την αποκάλυψη – έρευνα που είχε επιμεληθεί και δημοσιεύσει στη Ροδιακή ο οικονομολόγος και πρώην Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αρχαγγέλου κος Ιάκωβος Κολαϊνής, και επισημάινει μεταξύ των άλλων:

«Κύριοι Βουλευτές,
Από τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Δήμο Ρόδου, ο οποίος απαρτίζεται, όπως είναι γνωστό, από τις δέκα δημοτικές ενότητες που αναφέρονται στον πίνακα που ακoλουθεί, προκύπτει ότι η εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στις δημοτικές ενότητες δεν είναι ισοδύναμη, όπως αυτό αποδεικνύεται από την ανάλυση και μελέτη των στοιχείων που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Ακόμα, από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι στη ψήφο των ψηφοφόρων των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών συνυπολογίζονται τα άτομα που έχουν απογραφεί στο 2011 είτε ως διαμένοντες τουρίστες είτε ως εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία των εν λόγω περιοχών χωρίς ασφαλώς να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της δημοτικής ενότητας στην οποία βρίσκονται οι τουριστικές επιχειρήσεις.

 Το παραπάνω γεγονός συμβαίνει επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών με την ΑΠ: 1458/15-4-2014 απόφασή του έχει προβεί στον ορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων κάθε δημοτικής ενότητας με βάση τον de facto πληθυσμό της και όχι με βάση των νόμιμο πληθυσμό των δημοτών.

Δηλαδή ο ορισμός του αριθμού των εδρών ανά δημοτική ενότητα έχει φαλκιδευτεί από τον βαθμό πληρότητας των ξενοδοχειακών μονάδων  της κάθε περιοχής κατά την περίοδο της απογραφής από 10-24 Μαΐου 2011.

Ως εκ τούτου είναι δυνατό να διατυπωθεί η σκέψη ότι,  στα εκλογικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών έχει συνυπολογιστεί τόσο η τουριστική ανάπτυξη της κάθε δημοτικής ενότητας όσο και ο βαθμός της συγκυριακής πληρότητας των ξενοδοχείων κατά το διάστημα της απογραφής γεγονός που στρεβλώνει και αλλοιώνει τη νόμιμη εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου του εγγεγραμμένου στα δημοτολόγια πληθυσμού κάθε δημοτικής ενότητας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων (βλέπε πίνακα) εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ψήφος των πολιτών σε ότι αφορά την εκπροσώπησή τους στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής του δεν είναι  ισοδύναμη, αφού πχ για την εκλογή ενός συμβούλου στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας και Ιαλυσού απαιτούνται σχεδόν τρεις φορές λιγότεροι ψήφοι από ότι απαιτούνται στις δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Καμείρου και Ατταβύρου και σχεδόν διπλάσιες απ΄ότι απαιτούνται στη δημοτική ενότητα Αφάντου.

Δηλαδή, η ψήφος των πολιτών σε αυτές τις δημοτικές ενότητες είναι πολύ πιο αποτελεσματική απ΄ότι η ψήφος των δημοτών που διαμένουν στην πόλη της Ρόδου, την Αρχάγγελο, τη Μαλώνα, τα Μάσαρη, τη Σορωνή την Έμπωνα και τα λοιπά ορεινά χωριά της Ρόδου.

Με βάση τα παραπάνω είναι εύλογο να θεωρείται ότι είναι δυνατό να ευνοούνται στη λήψη των αποφάσεων, σε ότι αφορά τη διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών, εκείνες οι δημοτικές ενότητες που de facto έχουν δυσανάλογη του νόμιμου πληθυσμού τους εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου έναντι αυτών που επίσης de facto έχουν μικρότερη νόμιμη εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο, ειδικά όταν πρόκειται για την λήψη αποφάσεων για τις οποίες διαμορφώνονται οριακοί συσχετισμοί πλειοψηφιών στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Συνεπώς, για λόγους ισονομίας και ισότητας των πολιτών ως προς την εκπροσώπησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να μεριμνήσετε - ενόψει των αλλαγών που επίκεινται στο νέο Καλλικράτη,-  να αρθούν οι ανισότητες που έχει επιφέρει η προσμέτρηση του de facto πληθυσμού των δημοτικών ενοτήτων στην κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου και να απαιτηθεί όπως οδηγηθούμε από de facto «κατοχή» εδρών σε de jure κατανομή εδρών μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων.

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Υπουργείο Εσωτερικών – Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών