Ο κ. Γεώργος Μπάρδος μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η κ. Αλεξάνδρα Φ. Κουμεντή έτεκεν αισίως εις την κλινικήν του κ. Καραγιάννη χαριτωμένον κοριτσάκι.
Θερμά συγχαρητήρια.

****
Η κ. Φωτεινή Ι. Κρεμαστινού, έτεκεν εις την κλινικήν Οικονομίδη άρρεν. Προς τους γονείς ευχόμεθα να τους ζήση.
Η «ΡΟΔΙΑΚΗ»

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις την οικογένειαν ΦΩΤΙΟΥ Τ. ΚΟΥΜΕΝΤΗ ευτηχήσασα να αποκτήση χαριτωμένον κοριτσάκι, ευχόμεθα ολόψυχα να είναι καλορίζικο.
Οικογένεια
ΝΙΚ. ΚΟΥΜΕΝΤΗ

ΑΡΧΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Κατά πληροφορίας μας εξ Αθηνών ο θίασος Ηλιοπούλου θα αφιχθή εις Ρόδον περί τας αρχάς του προσεχούς μηνός Ιουλίου. Εξ άλλου εγνώσθη ότι ο εν λόγω θίασος θα δώση παραστάσεις εις το Δημοτικόν Θέατρον, αναλόγως προς την σημειουμένην κίνησιν.
ΖΩΗΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΠΛΟΙΩΝ

Την πρωίαν χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα το τουριστικόν ατμόπλοιον «Σεμίραμις» με 114 ξένους περιηγητάς. Το εν λόγω σκάφος απέπλευσεν εκ Ρόδου την 1.30 μεταμεσονύκτιον διά Κω.
- Επίσης χθες την πρωίαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα Μανδρακίου το υπό Γαλλικήν σημαίαν κόττερον «Μοάνα» με 4 επιβάτες.

- Εξ άλλου, κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, την 25 Ιουλίου αναμένεται να καταπλεύση το Γαλλικόν τουριστικόν «Ζαν Μερμόζ» με ξένους περιηγητάς και την 26ην Αυγούστου το Ελληνικόν «Αδριατική» με διαφόρους περιηγητάς. Το ατμόπλοιον «Αδριατική» μετά την προσέγγισιν εις Ρόδον, θα επισκεφθή και τας νήσους Κω, Κάλυμνον και Πάτμον.


ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΫ ΡΟΔΟΥ
ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου συνεκροτήθη η Οργανωτική Επιτροπή των Αυτοκινητιστικών Αγώνων «Ράλλεϋ» της Ρόδου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο κ. Νομάρχης και μέλη ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδος, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ Ρωμαντζής, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρης και ο βιομήχανος κ. Νίκο Φώκιαλης.

Η Επιτροπή θα συνέλθη εις 1ην συνεδρίασιν την 10ην πρωινήν της αύριον προς καθορισμόν των λεπτομερειών της διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων. Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι η συμμετοχή εις το Αυτοκινητιστικόν Ράλλεϋ της Ρόδου, το οποίον θα διεξαχθή την 4ην Αυγούστου θα είναι σημαντική, διότι εξεδηλώθη ενδιαφέρον σχετικώς, τόσον από Έλληνας, όσο και από ξένους άσσους του αγωνίσματος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΩΡΙΣΘΗ 8ον ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου, ωρίσθη 8ον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου ο πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου κ. Γεώργιος Μπάρδος Αναπληρωτής αυτού, ωρίσθη ο κ. Κωνσταντίνος Δικησίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.