Ερώτημα για τον υποσταθμό στον Άγιο Νικόλαο

Ποια είναι η αρχιτεκτονική άποψη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για το νέο υποσταθμό στον Αγ. Νικόλαο; Αυτό το ερώτημα θέτει με ανακοίνωσή του ο σύλλογος ΑΠΟΠΕΣ, αναφέροντας στην ανακοίνωσή του τα εξής:

Προκαλούμε τον Σύλλογο των Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου να τοποθετηθεί Δημόσια σχετικά με την ανέγερση του προβλεπομένου Υποσταθμού 150 KV/20 KV του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην περιοχή Αγ. Νικολάου.
Η σιωπή σημαίνει αποδοχή, η ευθύνη  απέναντι στα μέλη του επιτακτική, η άποψη του δηλώνει την ενεργό παρουσία του.

Η Υπηρεσία  Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδ/νησου στο από 29-5-17 έγγραφο της  μεταξύ άλλων  αναφέρει: «Η κατασκευή του «Κέντρου Διανομής» σε γειτνίαση με το παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στο ίδιο μεγάλο οικόπεδο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική λύση συνύπαρξης δυο βιομηχανικών κτιρίων διαφορετικών εποχών, το ένα σύγχρονο και το άλλο της δεκαετίας του 1950 ως εκ τούτου διαφορετικής σχεδιαστικής-μορφολογικής αντίληψης, τα οποία όμως  χωροθετήθηκαν στη θέση αυτή για παρόμοιους λόγους με σκοπό να καλύψουν παρόμοιες λειτουργικές ανάγκες»

Συμφωνείτε με την άποψή της; Για εμάς όλους αλλά και την πόλη ολόκληρη, η αρχιτεκτονική άποψη σας είναι πολύ σημαντική. Για το λόγο αυτό αναμένουμε την άμεση τοποθέτησή σας.