Με επιτυχία διεξήχθη το Ράλλυ Ρόδου

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΑΤΩΝ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΝ ΡΑΛΛΕΫ ΡΟΔΟΥ
Προχθές την μεσημβρίαν παρουσίαν πλήθους λαού, έλαβε χώραν το 1ο αυτοκινητιστικόν Ράλλεϋ Ρόδου, το οποίον διωργανώθη παρά της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, εις τα πλαίσια των προσπαθειών, διά την ανάπτυξιν του Ροδιακού Τουρισμού. Εις το Ράλλεϋ, του οποίου η διαδρομή ηκολούθει τον “Γύρον της Ρόδου”, μετέσχον 38 αυτοκίνητα, διαφόρων τύπων, με οδηγούς Ροδίους εκ Παλαιάς Ελλάδος και ξένους, εις την όλην δε τεχνικήν οργάνωσιν αυτού, συνέβαλεν και η ΕΛΠΑ.

Η εκκίνησις των αυτοκινήτων διά τον αγώνα, ο ας, έγινεν από του προ του Βωμού της οποίος ήτο αγών ακριβείας-Πατρίδος χώρου, όπου είχον εγκατασταθή οι αφέται και χρονομέτραι. Οι οδηγούντες τα αυτοκίνητα συμφώνως προς τους καταρτισθέντας πίνακας ήσαν αι κυρίαι Μπέττυ Καραγιαννίδου και Έφη Νειάδα και οι κ.κ. Φίλιππος Μαχραμάς, Αλέξανδρος Μπαντούνας, Ελευθέριος Σπάρταλης, Δημήτριος Καροτσιέρης, Κώστας Γεωργιάδης, Σωκράτης Τάχερ, Μουσταφάς Κιουζεκλή, Στέφανος Ζάννος, Ιωάννης Κανάρογλου, Ελευθέριος Πανηγύρης, Ηλίας Μεταξάς, Κωνστ. Σουλούνιας, Γεώργιος Χιωτάκης, Ευστάθιος Βασιλάκης, Παρασκευάς Χατζηστρατής, Τσαμπίκος Τριανταφυλλίδης, Ευάγγελος Φώκιαλης, Σάββας Μαμαλίγκας, Ιωάννης Χατζηιωάννου, Νικόλαος Σορωνιάτης, Ιωάννης Τσουβαλάς, Τάσος Μαραβέλιας, γεώργιος Καραγιάννης, Νικόλαος Καστρουνής, Μιχαήλ Σωτηράκης, Αχμέτ Κιουκεκλή, Γεώργιος Καζής, Ξενοφών Ασπράκης, Νικόλαος Σακούλας, Κωνστ. Ζουρούδης, Φαίδων Καμπίτογλου, Ιάρρυ Σκάρμπορουτς, Ρόμπινς, Ρίγκς Τζίλμπουτ, Μιχαήλ Ιατρίδης και Σάββας Σαλβάρης.  Τα αυτοκίνητα, ηκολούθησαν διαδρομήν από Ρόδου εις Σγουρού, Αφάντου, Αρχάγγελον, Μαλώνα, Μάσσαρι, Λάρδον, Γεννάδι, Λαχανιά, Κατταβιά, Απολακκιά, Μονόλιθον, Σιάννα, Άγιον Ισίδωρον, Σάλακον, Σορωνήν,  Παραδείσι, Κρεμαστήν, Τριάντα, Κρητικά και επανήλθον εις την παραλιακήν λεωφόρον Μανδρακίου.

Κατά μήκος της διαδρομής, είχον εγκατασταθή εις διάφορα σημεία συνεργεία μυστικού ελέγχου της ταχύτητος των αυτοκινήτων, τα οποία εκινούντο με καθωρισμένην μέσην ταχύτητα, κυμαινομένην μεταξύ 40 και 56 χιλιομέτρων.

Την Ελλανόδικον Επιτροπήν του Ράλλεϋ απήρτιζον ο Νομάρχης κ. Γ. Ρεμπάκος, ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ο δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής κ. Παναγιωτακόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Θεοχάρης, ο κυβερνήτης του αμερικανικού Ραδιοσταθμού κ. Ουαϊν - Γκλάιν, ο Λιμενάρχης κ. Γελαδάκης και ο Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδης, Αλυτάρχης ήτο ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Ευστάθιος Βόνδας και Έφοροι ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βενιζέλος και ο Διοικητής Τροχαίας κ. Προβατάς. Η Επιτροπή Εξακριβώσεως αποτελεσμάτων απηρτίζετο εκ των κ.κ. Μιχαήλ Αναστασιάδη, Αλεξάνδρου Γκιόκα, Γεωργίου Ζώχου, Ανδρέα Οικονομίδη, Γεωργίου Σακελλαράκη και Βύρωνος Μεγεντησίδη, η δε Εποπτεία Ελέγχων εκ των κυρίων Ιωάννου Παπαδάκη, Γεωργίου Σαρζεντάκη και Δημητρίου Κώτη.
Κατά την επάνοδον των εις Μανδράκι τα αυτοκίνητα μετέσχον εις αγώνα δεξιοτεχνίας, ο οποίος διεξήχθη εις χώρον της παραλίας και τον οποίον παρηκολούθησαν χιλιάδες λαού. Εις τους νικητάς, θα δοθούν πλουσιώτατα έπαθλα και κύπελλα, αθλοτετηθέντα παρά της Νομαρχίας, του Δήμου, διαφόρων Εταιρειών και άλλων.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα έχουν ούτως: 1) Ζάννος Στέφανος με διαφορά 1’ 3/10, 2) Μουσταφάς Κιουζεκλής, 3) Νικόλαος Σορωνιάτης, 4) Σωκρ. Τάχερ, 5) Ξεν. Ασπράκης, 6) Μιχ. Σωτηράκης, 7) Γεώργιος Χιωτάκης, 8) Γεώργιος Καζής, 9) Κωνστ. Γεωργιάδης, 10) Δημ. Καρροτσιέρης, 11) Αχμέτ Κιουκεκλή, 12) Κ. Ζουρούδης, 13) Π. Χατζηστρατής, 14) Γκ. Τερμετζής, 15) Ευ. Φώκιαλης, 16) Ι. Χατζηιωάννου 17) Τσ. Τριανταφυλλίδης, 18) Ι. Τσουβαλάς, 19) Ε. Σπάρταλης, 20) Νικόλαος Καστρουνής, 21) Η. Μεταξάς, 22) Μπέττυ Καραγιαννίδου, 23) Γ. Καραγιάννης, 24) Έφη Νειάδα, 15) Νικόλαος Σάκουλας, 26) Φ. Καμπίτογλου, 27) Τ. Μαραβέλιας, 28) Κ. Σουλούνιας, 29) Ι. Κανάρογλου, 30) Λ. Μπαντούνας, 31) Ζίλμπερ Ρίγκς, 32) Φίλιππος Μαχραμάς,33) Λάρυκ Σκάρμπορου, 34) Μ. Ιατρίδης, 35) Ρόμπινς, 36) Ε. Πανηγύρης, 37) Ευστ. Βασιλάκης. Απεκλείσθη ο Σάββας Σαλβάρης.