Η ποδοσφαιρική αγωνιστική κίνηση στη Ρόδο το 1957

ΔΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ
Κατόπιν διαγωνισμού του Υπουργείου Παιδείας εχορηγήθη διετής Εκπαιδευτική άδεια εις τους διδασκάλους Κατσίναν Π. και Ολυμπίτην Ν. προς παρακολούθησιν κύκλου παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών από 1ης Οκτωβρίου ε.ε.

Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ο ΙΑΛΥΣΟΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π. 2-0
Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟΝ 3-0
Ο ΔΩΡΙΕΥΣ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ 6-1

Δια την προχθεσινήν  αθλητικήν κίνησιν εις Ρόδον, ο αθλητικός συνεργάτης μας κ. Κ. Τσαλαχούρης και ειδικοί συνεργάται μας γράφουν τα εξής:

ΑΛΥΣΟΣ-ΑΕΠ 2-0
Ατεχνο, σκληρό, παιχνίδι και μικροτραυματισμοί, καμία αξιόλογος φάσις, βεβιασμένη διαιτησία. Αυτός ήτο ο απολογισμός του προχθεσινού αγώνος εις Τριάντα μεταξύ των ομάδων Ιαλύσου και ΑΕΠ.

Εις τα πρώτα 15’ του αγώνος και οι 22 ποδοσφαιρισταί απεδόθησαν εις εξαντλητικόν αγώνα δια να δώσουντ ην υπεροχήν εις την ομάδα των μετά δε από την ως άνω υπερέντασιν δεν ηδυνήθησαν να αγωνισθούν με τεχνικήν και σθένος, οι δε φίλαθλοι απογοητευμένοι απεχώρησαν του γηπέδου διότι αι ομάδες δεν απόδωσαν.
Ο Καραβόλιας και Μαλαματής οι σταθερώτεροι παίκται του Ιαλύσου, από δε την ΑΕΠ ο Χατζησταυρίδης.

Οι υπόλοιποι ωσάν ανθρώπινα ράκη από την απροπονησία κυνηγούσαν την μπάλλα, όταν δε ήσαν κάτοχοι αυτής, άλλοτε μεν την έρριπταν άουτ, άλλοτε δε εσούταραν ασκόπως.
Δέον να σημειωθή ότι εις το πρώτον ημίχρονον εξετελέσθησαν 43 πλάγια άουτ! Οι φίλαθλοι σπανίως παρηκολούθησαν ένα ωραίο συνδυασμό, ένα ισχυρό σουτ από την μεγάλη περιοχή κ.λπ.

Τελικώς ο Ιάλυσος εξήλθε νικητής με τέρματα 2-0, τα οποία επέτυχεν εις το 61’ δια του Σκούλουκα Μ. και 81’ δια του Σκούλουκα Σ.

Η διαιτησία του κ. Ξανθού βεβιασμένη. Αρκετά σφάλματα εις τα φάουλ, ανύπαρκτα οφ-σάιτ, το δε πέναλτυ το οποίον εσημείωσεν εις βάρος της ΑΕΠ αμφισβητείται (Το πέναλτυ εκτύπησεν ο Σκούλουκας του Διαγόρα άνευ αποτελέσματος).
Προς του κ. Διαιτητού αι ομάδες ηγωνίσθησαν ως κάτωθι:

ΙΑΛΥΣΟΣ: Κουφός, Σκούλουκας, Στεργάκης, Μαλαματής, Σαχίνης, Σκούλουκας Ι., Σκούλουκας Π., Κυπριώτης, Καραβόλιας, Μαυρίκος και Κορωναίος.
ΑΕΠ: Καζούλλης (Κούρος), Εφσούνης, Χατζησταυρίδης, Πολεζέλ, Παυλίδης, Βαρδαβάς, Ανδρουλάκης, Αναστασιάδης, Ζούνης Π., Ξίπας και Παπακαλοδούκας.
Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ 3-0
Εις την κοινότητα Κρεμαστής ο Ατρόμητος συνηντήθη με τον Φοίβον. Ο αγών ήτο ως επί το πλείστον άτεχνος, διότι η ομάς του Φοίβου, είναι ακόμη απροετοίμαστη δι’ αγώνας.
Νικήτρια ανεδείχθη η ομάδας του Ατρομήτου δια τερμάτων 3-0. Το πρώτον ημίχρονον έληξε με 1-0 υπέρ της μετέπειτα νικητρίας.

Τα τέρματα εσημείωσαν οι Μαλιαράκης, Γιαλλούσης και Διαμαντόπουλος.
Ο Ατρόμητος δέον να σημειωθή, ότι υπερείχε του αντιπάλου του καθ’ όλην την διάρκειαν του αγώνος.

«ΓΚΟΛ»

ΔΩΡΙΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-1
Εις το Εθνικόν Στάδιον διεξήχθη προχθές το απόγευμα φιλική ποδοσφαιριή συνάντησις μεταξύ των ομάδων Δωριέως και Ολυμπιακού.

Οι λιγοστοί φίλαθλοι που παρηκολούθησαν τον αγώνα δεν έμειναν διόλου ευχαριστημένοι από την απόδοσιν και των δύο ομάδων.
Ο Δωριεύς ανώτερος σε τεχνική και εδαφική υπεροχή του αντιπάλου του επεβλήθη με το

ευρύ σκορ των 6-1 (2-0).
Παρά τα πολλά όμως τέρματα που εσημείωσεν η νικήτρια, δεν απέδωσε ποδόσφαιρον. Ασκοπες μπαλλιές, λανθασμένες τροφοδοτήσεις, άστοχα σουτ, ήσαν τα χαρακτηριστικά της συναντήσεως. Τα τέρματα που εσημείωσεν η ομάς των “κιτρίνων” ήτο σφάλματα της αμύνης του Ολυμπιακού.

Η ηττηθείσα ομάς αγωνισθείσα με την αναπληρωματικήν της απεχώρησεν του γηπέδου δικαίως με σφάλματα. Η άμυνα τελείως ασταθής, μέσα δεν υπήρχον και με επίθεσιν μη αποδοτικήν. Τα τέρματα εσημειώθησαν με την εξής σειράν:
18’ Μιχαλάκης, 23’ Μιχαλάκης, 53’ Δελαπόρτας, 59’ Αντιφυλλιώτης, 66’ Χατζημανώλης Ι., 71’ Λαζαρίδης και 86’ Κουτελάς.

Ο διαιτητής κ. Δοξόπουλος άνευ... επισήμων εποπτών διηύθυνε τον αγώνα εξόχως και δικαίως απέσπασε τα χειροκροτήματα των φιλάθλων.

Η νικήτρια ομάς ηγωνίσθη με τους Ματσάγγον (Διακίδην), Γιωργαλλήν, Καστελλοριζιόν, Σπλαγκούνιαν, Λαζαρίδην, Επιφάνη, Εξάν (ΚουτελάΝ), Αντιφυλιώτην (Χαρίτον), Μιχαλάκην, Χατζημανώλην Ι. και ΙΙ.
Γ. ΖΑΧ.