Ζητήθηκε η αναβάθμιση του Τελωνείου Λέρου και η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧ. ΤΑΜΕΙΟΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Δι’ αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών κ. Θηβαίου ενεκρίθη ΄πως, άπασαι αι τιθέμεναι εις την διάθεσιν των Νομαρχιακών Ταμείων πιστώσεις, εκ του Λογαριασμού Δημοσίων Επενδύσεων, διά την εκτέλεσιν κοινωφελών έργων και διά την λαϊκήν κατοικίαν, χορηγούνται απ’ ευθείας εκ των Νομαρχιακών Ταμείων, διά την ταχείαν εκτέλεσιν των εν λόγω σκοπών, άνευ άλλης εγκρίσεως.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ 1958 Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΪΡ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, μετά του υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιπράντη, υπεγράφη παρά του τελευταίου απόφασις, διά της οποίας παρατείνεται και διά το 1958 η κατά παρέκκλισιν εξαγωγή εις την λοιπήν Ελλάδα των σακχαρούχων οίνων της Εταιρείας ΚΑΪΡ.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ «ΚΡΕΟΛΗ» ΕΠΙΒΑΙΝΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ
Χθες κατέπλευσεν εις Ρόδον η θαλαμηγός του Έλληνος μεγαλοεφοπλιστού κ. Νιάρχου «Κρεολή» της οποίας επιβαίνει ο κ. Νιάρχος, η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών εις Ρώμην κ. Κλάρα Μπουθ-Λούις, και άλλαι προσωπικότητες. Η αμερικανίς πρέσβειρα, ως γνωστόν, είναι σύζυγος του ιδιοκτήτου των αμερικανικών περιοδικών «Τάιμ» και «Λάιφ».
 

ΕΖΗΤΗΘΗ ΠΡΟΑΓ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΑ
Κατά τηλεγράφημα εκ Λέρου, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος εισηγήθη διά τηλεγραφήματός του προς τον κ. υφυπουργόν Οικονομικών την άμεσον λήψιν αποφάσεως προαγωγής του Τελωνείου Λέρου ίνα γίνεται επιτοπίως ο εκτελωνισμός των απ’ ευθείας εισαγομένων εκ του εξωτερικού βασικών ειδών, προς εξασφάλισιν της οικονομικής ευημερίας του πληθυσμού. Επίσης ο κ. Νομάρχης εζήτησε παρά του διοικητού της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών, την ίδρυσιν εις Λέρον υποκαταστήματος προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του εμπορικού κόσμου και του σημαντικού αριθμού των τυριστών, οι οποίοι παραθερίζουν εις την νήσον κατά μακράς περιόδους.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 800 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας χθες εις Ρόδον ευρίσκοντο 800 περίπου τουρίσται εκ διαφόρων μερών του κόσμου. Κατά την ιδίαν ανακοίνωσιν αύριον θα καταπλεύση εις τον λιμένα μας το τουριστικόν ατμόπλοιον «Ερμής» με 200 περιηγητάς και την 30ήν τρέχοντος το υπό Γιουγκοσλαβικήν σημαίαν τουριστικόν ατμόπλοιον «Γιουγκοσλαβία» με πολλούς περιηγητάς.

400 ΔΟΛΛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Τήλου, υπό της Αδελφότητος Τηλίων των Ηνωμένων Πολιτειών απεστάλησαν εις την κοινότητα Λιβαδίων Τήλου 400 δολλάρια, προοριζόμενα αποκλειστικώς διά την αποπεράτωσιν των εξωτερικών επιχρισμάτων του ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδίων.
Επίσης υπό του αφιχθέντος εξ Αμερικής Ιωάννου Λαρδούτσου, προσεφέρθη εις τον αυτόν ιερόν ναόν, πολύτιμον Ευαγγέλιον.

Η ΕΡΓΑΤ. ΕΣΤΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Τοπικού Γραφείου της Εργατικής Εστίας, κατά το διαρρεύσαν θέρος, διετέθησαν διά την ψυχαγωγίαν των εργαζομένων Ρόδου 40.123 δραχμαί. Εξ αυτών 22.220 δραχμαί διετέθησαν δι’ εκδρομάς, 9100 δραχμαί δι’ εισιτήρια θεάτρων, 8.132 δραχμαί δι’ εισιτήρια κινηματογράφων και 655 δραχμαί δι’ έξοδα διοργανώσεων.