Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης εισήχθη στο νοσοκομείο

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣΗΧΘΗ  ΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης εισήλθεν εις το Νοσοκομείον “Ευαγγελισμός” προκειμένου να υποβληθή εις εγχείρησιν αμυγδαλεκτομής.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΗ  Ο ΔΑΣΟΝΟΜΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
Σήμερον ο δασονόμος Απόστ. Κολοβός, ο οποίος κρατείται εις το Τμήμα Μεταγωγών, θα προσαχθή εις τον κ. Ανακριτήν, όπου θα απολογηθεί επί της γνωστής υποθέσεως της αγοραπωλησίας του αγροκτήματος Κανδηλί. Ο Κολοβός θα προσαχθεί το απόγευμα, συνοδευόμενος υπό του δικηγόρου του, εκ της απολογίας του δε θα κριθεί εάν θα προφυλακιστεί ή όχι.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ 
Διά διαταγής του Υπουργού της Παιδείας κοινοποιηθείσης ενταύθα, κατά το διάστημα της δεκαπενθημέρου, λόγω της γρίππης, αργίας των Σχολείων δεν θα απομακρυνθούν των θέσεών των. 
Το διδακτικόν προσωπικόν των σχολείων, προσερχόμενον καθημερινώς εις το σχολείον του, θα εκτελεί την εργασίαν των γραφείων των εκπαιδευτηρίων. 

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αι εξετάσεις, προς απόκτησιν διπλώματος οικονομικού Β’ τάξεως του Εμπορικού Ναυτικού, θα διεξαχθούν την 15ην Νοεμβρίου. Πληροφορίαι παρέχονται παρά των κατά τόπους Λιμεναρχείων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Επέστρεψε διά του πλοίου της γραμμής η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, περατώσας την ποιμαντορικήν περιοδείαν του εις Σύμην, Τήλον και Νίσυρον. 

ΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργού Εργασίας συνιστάται προς τας κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας, όπως αύται μη εκδίδουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των εις την περιφέρειάν των απασχολουμένων αλλοδαπών εάν προηγουμένως δεν συνεννοηθούν μετά της διευθύνσεως αδειών εργασίας αλλοδαπών. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Ρ.
Καθ’ α πληροφορούμεθα μεθαύριον Σάββατον θα θυροκολληθούν τα αποτελέσματα εις την Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων. Τα μαθήματα εις την ως άνω Σχολήν τα οποία επρόκειτο να αρχίσουν την προσεχή εβδομάδα ανεβλήθησαν διά την 15ην Οκτωβρίου.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Επέστρεψεν εξ Αθηνών ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος. Κατά την διάρκειαν της εις Αθήνας παραμονής του ο κ. Χαρίτος προέβη εις ενεργείας προς επίλυσιν Δωδεκανησιακών ζητημάτων. Ο κ. Χαρίτος προ της επανόδου του είχε προσβληθεί εκ γρίππης.