Ο Όμιλος ΟΤΕ ενδιαφέρεται να καλύψει θέση Τεχνικού Πεδίου στην Κάρπαθο

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενδιαφέρεται να καλύψει θέση Τεχνικού Πεδίου στην Κάρπαθο

Νέες τηλεφωνικές συνδέσεις και άρσεις βλαβών (τηλεφωνίας & ευρυζωνικών υπηρεσιών)

 • Συντήρηση, ενίσχυση και επέκταση του υπογείου & εναέριου καλωδιακού δικτύου
 • Συμμετοχή στην κατασκευή και συντήρηση του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού
 • Επίβλεψη δικτυακών εργασιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου από αναδόχους και ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας                                               
 • Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΤΕΙ με κατεύθυνση στις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική ή άλλες συναφείς ειδικότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών (Επιπέδου Β2)

Αναζητούμε ανθρώπους με:

 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα
 • Πάθος για την τεχνολογία

Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών με θέμα:

«Τεχνικός Πεδίου: Κάρπαθος»

στο recruitment2017@ote.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/10/2017