Περιβαλλοντική δράση από το Λύκειο Σορωνής

Το Λύκειο Σορωνής στα πλαίσια της διεθνούς  εθελοντικής πρωτοβουλίας «Μήνας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών» που πραγματοποιεί η HELMEPA στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, πραγματοποίησε δράση καθαρισμού της παραλίας Σορωνής την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

Η δράση αυτή είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει ταυτόχρονα τους μαθητές/τριες, για θέματα που αφορούν όχι μόνο την ρύπανση των θαλασσών αλλά και την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Οι μαθητές/τριες  σε ομάδες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου  ενημερώθηκαν λεπτομερώς για την διαδικασία συλλογής και καταγραφής των απορριμμάτων.. Τα απορρίμματα που συλλέχθηκαν από τα παιδιά, διαχωρίστηκαν σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα. Οι μαθητές συμπλήρωσαν το Δελτίο Καταγραφής Απορριμμάτων.  

Η δράση αυτή του Λυκείου Σορωνής συνέβαλλε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα βοήθησε στο ερευνητικό έργο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, εμπλουτίζοντας τη βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει η HELMEPA.

Η Διευθύντρια
Χατζησταμάτη Σμαράγδα
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής