Θα αργήσει η άρση των capital controls

Η εμπιστοσύνη είναι κάτι που κερδίζεται δύσκολα, αλλά χάνεται εύκολα. Σε αυτή την προφανή διαπίστωση θα πρέπει να αναζητηθεί και η αιτία της σοβαρής δυσπιστίας που δείχνουν οι καταθέτες προς το τραπεζικό σύστημα, καθώς σε ποσοστό 60% δηλώνουν ότι «έχουν λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη στις τράπεζες όσον αφορά την ασφάλεια των καταθέσεών τους».

Η εμπιστοσύνη, όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Alvarez & Marsal για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη δύο χρόνια μετά την επιβολή των capital controls και αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την πιο ουσιαστική χαλάρωση των περιορισμών.

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας:
• Η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα είναι χαμηλή.

• Η άρση των capital controls θα απαιτήσει τρία ή και περισσότερα χρόνια.

• Η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν θα αποσύρει τα χρήματα από τις τράπεζες σε περίπτωση άρσης των capital controls, αλλά σε υψηλά ποσοστά εκτιμά ότι θα υπάρξει φυγή καταθέσεων.

• Ενα σημαντικό ποσοστό θεωρεί «κλειδί» για την επιστροφή καταθέσεων τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

• Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί από την επιβολή των capital controls.

• Η επιβολή τους ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και η άρση τους θα σημάνει επιστροφή στην κανονικότητα.

• Η γνώση για τα capital controls είναι ελλιπής.
 


Η έρευνα εκπονήθηκε με στόχο να αποτελέσει εργαλείο για τον σχεδιασμό του οδικού χάρτη άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Πραγματοποιήθηκε σε δείγμα που συμπεριέλαβε 2.000 φυσικά πρόσωπα, αλλά και 350 άτομα με μεγάλη προσωπική περιουσία σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν τα αντανακλαστικά του οικονομικά πιο ισχυρού τμήματος της κοινωνίας.

Επίσης, η έρευνα περιέλαβε 501 επιχειρήσεις και 18 μετόχους επιχειρήσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου και να διερευνηθούν οι προθέσεις τους σε μια πιθανή χαλάρωση των capital controls.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι διάχυτη και αγγίζει οριζόντια τόσο τους απλούς καταθέτες, που σε ποσοστό 60% δηλώνουν ότι έχουν λίγη ή και καθόλου εμπιστοσύνη στις τράπεζες, όσο και τις επιχειρήσεις, που σε ποσοστό 71% συντάσσονται με τη δυσπιστία των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των καταθέσεών τους.

Στο πιο εύπορο τμήμα του πληθυσμού, η έλλειψη εμπιστοσύνης μειώνεται στο 46%, αλλά η ίδια κατηγορία σε ποσοστό 58% θεωρεί τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος το «κλειδί» για την επιστροφή των καταθέσεων από ιδιώτες. Η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αξιολογείται ως ο καθοριστικότερος παράγων για την επιστροφή καταθέσεων και από το 50% των επιχειρήσεων, ενώ υψηλό, και συγκεκριμένα 44%, είναι το ποσοστό στην κατηγορία του γενικού πληθυσμού.

Αναλήψεις και εμβάσματα
Η γενικευμένη δυσπιστία έναντι του τραπεζικού συστήματος συμβαδίζει και με την πεποίθηση του 38% του γενικού πληθυσμού ότι ένα σημαντικό ποσοστό των καταθέσεων θα φύγει από τη χώρα σε περίπτωση άρσης των capital controls, ποσοστό που ανεβαίνει στο 46% όταν ερωτάται το πιο εύπορο τμήμα.

Αν και το 79% του γενικού πληθυσμού δηλώνει ότι δεν πρόκειται το ίδιο να αποσύρει τις καταθέσεις του σε περίπτωση άρσης τους, αντίστοιχα υψηλό (73%) είναι το ποσοστό του εύπορου πληθυσμού, που αναγνωρίζει αυτή την πρόθεση στους άλλους και όχι στο ίδιο.

Εξίσου ανησυχητική είναι η πεποίθηση που έχουν διαμορφώσει οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίες σε ποσοστό 47% δεν αναμένουν την επιστροφή των κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, ακόμη και μετά την άρση των capital controls.

Η αυξημένη αμφισβήτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων ερμηνεύεται και από την αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος, λόγω της αδυναμίας μείωσης των κόκκινων δανείων, που συντηρεί τα σενάρια νέας ανακεφαλαιοποίησης αλλά και «κουρέματος» καταθέσεων, που θα πλήξει κατά κύριο λόγο τις καταθέσεις που διατηρούν οι επιχειρήσεις στις τράπεζες.

Πηγή: kathimerini.gr