Η αίτηση για αποφυλάκιση του Παρασκευά Φουντουραδάκη, κρατούμενου για την υπόθεση ΕΜΠΑ

ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΟΙ 12οι ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ


Οι 12οι Πανδωδεκανησιακοί αγώνες στίβου οι οποίοι ετέθησαν υπό την υψηλήν προστασίαν του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλάις κ. Σ. Κωτιάδη αρχίζουν τελούμεναι μαθαύριον με συμμετοχήν όλων των αθλητικών σωματείων της Δωδεκανήσου.

Υπό της τοπικής Επιτροπής του ΣΕΓΑΣ ωρίσθησαν χθες οι άρχοντες των αγώνων ως κάτωθι:
Αλυτάρχης, Σ. Μπαρδόπουλος, Πρόεδρος Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ, Γυμνασίαρχος Μ. Παπαθανάσης, Ελλανόδικος Επιτροπή Ν. Φώκιαλης, Ι. Βλαστός, Ι. Κοζάς, Αλ. Κατταβενάκης, Α. Δημητριάδης Εφορος δρόμων Ν. Σταμάτογλου Εφορος Ρίψεων Βαλ. Ιωαννίδης, Εφορος Αλμάτων Χρ. Παλαιολόγος, Εφορος Ποδηλασίας Κ. Τζωρζάκης Εφορος Χρονομετρών Ν. Φώκιαλης, Εφορος Ιαλυσίου Αλ. Σουλούνιας, Κριταί δρόμων Π. Παυλίδης, Γ. Μηνάς, Λ. Φραράκης, Γ. Μόσχος, Δ. Δοξόπουλος, Ι. Πανάγος.

Κριταί Ρίψεων Δ/νις Παπαθωμά, Π. Παντελίδης, Ν. Δουκάκης, Τ. Δουκάκης, Μ. Κόκκινος. 
Κριταί Αλμάτων Κα Μανιά, Ηλ. Ζουρούδης, Δ. Δουκάκης, Θ. Καραζόπουλος. Κριταί Ιαλυσίου Σ. Γιαννάς, Σ. Σπανός, Κ.Ε. Τσαλαχούρης. Χρονομέτραι Θ. Βεργωτής, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Σαρζετάκης, Ν. Πολίτης, Αφέτης Μ. Σταμάτογλου. Βοηθός Αφέτου Ι. Μισίκος. Ιατρός Αγώνων Μ. Μελάς. Βοηθός Ιατρού Ν. Πολίτης.

Εφορος τάξεως Γ. Παπαϊωάννου. Εκφωνητής Γ. Κυριακόπουλος, Γραμματείς Α. Κατταβενάκης, Φ. Τριανταφύλλου. Δ. Σαρρής, Ν. Χατζηγεωργίου. Γενικόν Πρόσταγμα Παρελάσεως Παύλος Παυλίδης.
Την εορτήν θα πλαισιώση η Μουσική του Δήμου Ρόδου.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ: Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗ
Κε Διευθυντά,
Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε την παρακάτω επιστολή μου, απευθυνομένη προς τους παράγοντες του τόπου μας, προς τις μητέρες και γενικά προς όλον τον λαόν της Ρόδου.

Αυτές τις ημέρες πρόκειται να συζητηθή στο συμβούλιο Χαρίτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης η αίτηση για αποφυλάκιση του παιδιού μου Παρασκευά Φουντουραδάκη.

Οπως είναι γνωστό, έχει παραπάνω από δέκα χρόνια που ταλαιπωρείται από φυλακή σε φυλακή, με κλονισμένη την υγεία του και μ’ αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα σε ειδική Φυλακή-Πρεβαντόριο. Είναι δε, ο μόνος που κρατείται ακόμα στη φυλακή από την υπόθεσιν των πέντε Δωδεκανησίων του Ε.Μ.Π.Α.

Με τον πόνο της μάνας που χρόνια τώρα στερείται το παιδί της και με τη λαχτάρα να το ξαναδώ κοντά μου, κάνω έκκληση στα πατριωτικά και ανθρωπιστικά αισθήματα όλων των παραγόντων του τόπου μας, στις Μητέρες που νιώθουν περισσότερο τον καϋμό μου και γενικά προς όλο το Λαό της Ρόδου με την πεποίθηση πως θα θελήσουν για άλλη μια φορά να συνηγορήσουν, όπως και όπου μπορούν, για την απόλυσή του.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Ελένη Φουντουραδάκη

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ
Χθες το εσπέρας η νεοεκλεγείσα διοίκησις του ΕΚΔ συνεκροτήθη εις σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Γ. Λαμπριανός, αντιπρόεδρος Σταυριανός Πανταζής, γραμματεύς Ιωάν. Λαμπριανός, ταμίας Μιχαήλ Φωτεινός.
Ο κ. Στ. Εγγλέζος παρέμεινεν απλούν μέλος.

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.
Σήμερον την 11ην πρωινήν, επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Παγκοσμίου ημέρας του Οργανισμού Ηνωμένων εθνών ο  Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα καταθέση στέφανον εις τον βωμόν της πατρίδος. Τμήμα σαλπιγκτών και χωροφυλακων θα απονείμη τας κεκανονισμένας τιμάς. Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης θα ομιλήση με θέμα σχετικόν προς την εορταζομένην ημέραν.