Ταχυδρομική εξυπηρέτηση περιοχής αεροδρομίου Ρόδου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ταχυδρομικού δικτύου σε όλη τη χώρα με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και τον εξορθολογισμό του κόστους, ανακοινώνουν ότι η ταχυδρομική εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου Ρόδου  καλύπτεται  από δύο Ταχυδρομικά Καταστήματα και τρία Ταχυδρομικά Πρακτορεία:

  • Κατάστημα Κρεμαστής, με ωράριο συναλλαγής  07.30-14.45 καθημερινά
  • Κατάστημα Ιαλυσού, με ωράριο συναλλαγής 07.30-14.45 καθημερινά
  •  Ταχυδρομικό Πρακτορείο Σαλάκου, με ωράριο εμπορικών καταστημάτων παρέχοντας όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
  • Ταχυδρομικό Πρακτορείο Απολλώνων, με ωράριο εμπορικών καταστημάτων, παρέχοντας όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και
  • Ταχυδρομικό Πρακτορείο Σορωνής, με ωράριο εμπορικών καταστημάτων παρέχοντας όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες , το οποίο ήδη εξυπηρετεί τις περιοχές Θόλου-Καλαβάρδων-Φανών-Σορωνής.

Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας Ταχυδρομικού Καταστήματος εντός του χώρου του Αεροδρομίου Ρόδου και ήδη έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, ενώ τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συνεργάζονται με όλους τους τοπικούς φορείς  για την εξεύρεση της βέλτιστης βιώσιμης λύσης.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ως Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδρομικό δίκτυο της περιοχής όπως άλλωστε γίνεται με όλες τις περιοχές της χώρας και μεριμνούν πάντοτε για την ικανοποίηση  των ταχυδρομικών αναγκών της χώρας.