Ζητούν να μην ισχύσει το άδικο χαράτσι από τον Δήμο για τα ακίνητά τους

Επιστολή στο δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κο Σάββα Διακοσταματίου απέστειλαν χθες τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (παράρτημα Δωδεκανήσου) ζητώντας να μην ισχύσει το «κρυφό» χαράτσι χιλιάδων ευρώ σε βάρος των ιδιοκτητών και από την περιοχή μας, τα διαμερίσματα των οποίων ήταν κλειστά τα τελευταία χρόνια.

Στην επιστολή του αναφέρουν συγκεκριμένα:
«Αξιότιμε Κύριε  Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε να επιληφθείτε ενός σοβαρού θέματος που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες και συνδημότες  μας ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η κατάργηση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών κενών ακινήτων, ιδιαίτερα επαγγελματικών, να πληρώνουν στους οικείους Δήμους δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ήταν από τους πρώτους, ιδρυτικούς θα λέγαμε, στόχους της ΠΟΜΙΔΑ. Μετά από προσπάθειες 20 περίπου ετών, με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου  3345/2005 , οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται πλέον πλήρως από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού, όταν το ακίνητό τους δεν ρευματοδοτείται και δεν χρησιμοποιείται (είναι κενό), εφόσον μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης καταθέσουν στον οικείο Δήμο αίτηση απαλλαγής τους από την χρέωση δημοτικών τελών, στην οποία να επισυνάπτουν τα εξής δύο δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου, και
2. Υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν     χρησιμοποιείται καθ΄οποιονδήποτε τρόπο.

 Η ρύθμιση αυτή στην ουσία δεν καθορίζει πότε πρέπει να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου Δήμου, κατά τον χρόνο διακοπής της ηλεκτροδότησης ή και μεταγενέστερα, όπως συμβαίνει στην πράξη μετά από τόσα χρόνια ισχύος της σχετικής διάταξης.

 Γι΄ αυτό και κάθε ιδιοκτήτης του οποίου αποχωρεί κάποιος μισθωτής από ακίνητό του και πιθανολογεί ότι αυτό θα μείνει ξενοίκιαστο για σημαντικό διάστημα, οφείλει να κάνει αμέσως την παραπάνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο αποδειχθεί ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται, έστω και μερικά, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής του.

Το πρόβλημα που προκύπτει στην πράξη είναι ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κενών κτισμάτων αγνοούν τη διάταξη αυτή, η δε ΔΕΗ ειδοποιεί τον οικείο Δήμο με πολυετή καθυστέρηση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, ή δεν ειδοποιεί καθόλου, παρότι έχει ρητή νομοθετική υποχρέωση γι΄ αυτό,  με αποτέλεσμα με τα χρόνια να δημιουργούνται τεράστιες πλασματικές "οφειλές" προς τους Δήμους που οι πολίτες αδυνατούν να καταβάλουν, ιδιαίτερα εν όψει και της νέας διάταξης για 20ετή παραγραφή τους, όταν μετά από χρόνια βρουν νέο ενοικιαστή για το ακίνητό τους, ή ζητήσουν βεβαίωση για κάποια δικαιοπραξία, όπως ορίζει ο νέος νόμος...

 Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και άλλοι Δήμοι, έχουν υιοθετήσει την εξής διαδικασία εφαρμογής της: Για να τους απαλλάξουν από την πληρωμή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά το διάστημα κατά το οποίο το ακίνητό τους ήταν πράγματι κενό, ζητούν από τους ιδιοκτήτες κενών ακινήτων να τους προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά από τα οποία διασφαλίζεται πλήρως η αλήθεια της έστω και καθυστερημένης δήλωσής τους:

1.  Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου,

2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν  χρησιμοποιείται καθ΄οποιονδήποτε τρόπο, καθόλο το διάστημα από την διακοπή της     ηλεκτροδότησης έως τώρα, και

3. Αντίγραφα των δηλώσεών του Ε2 (φορολογίας εισοδήματος) όλων των ετών από τα οποία     να προκύπτει ότι το ακίνητό τους έχει δηλωθεί κενό καθόλο αυτό το διάστημα.
Κύριε δήμαρχε,

Αναμένουμε  από εσάς  να πάρετε την πρωτοβουλία ώστε να δοθεί  ανάλογη λύση και από τον Δήμο   Ρόδου στο καυτό  αυτό πρόβλημα   που εξελίσσεται σε  «εφιάλτη» ανυποψίαστων  συνδημοτών  μας .»