Θα δικαστεί πρώην προϊστάμενος για τις αυθαιρεσίες στην Λίνδο

Κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου ο πρώην προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου.

Η υπόθεση αφορά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Λίνδου, στα οποία ο πρώην προϊστάμενος κατηγορείται ότι όφειλε να διενεργήσει αυτοψία και να εκδώσει πρωτόκολλα κατεδάφισης ή ακόμη και να ανασταλεί η λειτουργία τους, καθώς για αυτά είχαν σταλεί σχετικά έγγραφα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο πρώην προϊστάμενος το χρονικό διάστημα από τις 13 Ιουνίου 2012 έως τις 31 Μαρτίου 2015 φέρεται ότι παρέλειψε να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας κατασκευών με τη διενέργεια αυτοψίας και σε ειδική έκδοση πρωτοκόλλων αυθαιρέτων κατασκευών, με σκοπό να προσπορίσει στους ιδιοκτήτες των κατασκευών αυτών παράνομο όφελος.

Ειδικότερα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στις 13 Ιουνίου 2012 ενημέρωσε εγγράφως την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου ότι μετά από αυτοψία που είχε διενεργήσει στις 4 Ιουνίου 2012 σε περιοχή της Λίνδου, διαπίστωσε την κατασκευή 8 αυθαίρετων παραγκών από τους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου οι οποίες κατασκευές,  έθιγαν ανεπανόρθωτα την εικόνα του αρχαιολογικού χώρου και του ιστορικού τοπίου της Λίνδου καθώς ήταν ορατές από κάθε πλευρά.

Μάλιστα στο έγγραφο αναφέρονταν ότι επρόκειτο για τη δεύτερη κατά σειρά αυτοψία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στην ίδια περιοχή για την οποία επίσης είχε ενημερωθεί και τότε η Υπηρεσία Δόμησης χωρίς να προβεί σε κάποια ενέργεια. Ο πρώην προϊστάμενος κατηγορείται λοιπόν ότι παρά τα παραπάνω δεν έδωσε εντολή διενέργειας αυτοψίας προκειμένου να εκδοθούν πρωτόκολλα αυθαιρέτου για τις ως άνω αυθαίρετες κατασκευές και να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επίσης – πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο- παρότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στις 29.1.2015, 5.2.2015, 9.2.2015, και 19.3.2015 υπέβαλε στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου αιτήματα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πέντε  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον οικισμό της Λίνδου, καθώς διαπίστωσε στις επιχειρήσεις αυτές μετά από αυτοψίες που διενήργησε, επεμβάσεις κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων (Ν.3028/2002), ωστόσο ο κατηγορούμενος δεν έδωσε εντολή διενέργειας αυτοψίας προκειμένου να εκδοθούν πρωτόκολλα αυθαιρέτου για αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές και να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων.

Τέλος η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στις 22.4.2013 απέστειλε στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου πορίσματα μορφολογικού ελέγχου για εβδομήντα επτά (77) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του οικισμού της Λίνδου Ρόδου προκειμένου η τελευταία να διενεργήσει άμεσα αυτοψίες για τον έλεγχο όλων των πορισμάτων, ιδίως δε για δεκαπέντε (15) από τα καταστήματα αυτά που είχαν δομικές εκκρεμότητες, όπως κτηματολογικές και οικοδομικές υπερβάσεις και αλλοιώσεις όψεων, προκειμένου να εκδώσει πρωτόκολλα αυθαιρέτου.

Παρόλο που η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενημέρωσε στις 17.5.2013 την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα η έκδοση πρωτοκόλλων αυθαιρέτων λόγω των σοβαρών παραβάσεων ιδίως στα καταστήματα με δομικές εκκρεμότητες που περιελάμβανε στην από 22.4.2013 αναφορά της, ωστόσο ο κατηγορούμενος από 22.4.2013 έως και 31.3.2015, δεν έδωσε εντολή διενέργειας αυτοψίας για την έκδοση πρωτοκόλλων αυθαιρέτου στα καταστήματα αυτά.