Η απόπειρα ενός εμπόρου να... εξαγάγει από τη Ρόδο το 1957, καφέ μέσα σε βαρέλια σπορέλαιου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζει

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέλιος Κωτιάδης, δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
Ευχητήριον
Το προεδρείον του Εργατικού Κέντρου Νοτίου Συγκροτήματος εύχεται προς τον εορτάζοντα Υπουργόν κ. Κωτιάδη, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.

Εις τον εορτάζοντα αγαπητόν μας Στέλιον υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας οι Επαγγελματοβιοτέχναι εύχονται χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.

Ο πρόεδρος Σάββας Θωμόγλου

Οι οικοδόμοι Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου ευχόμεθα εις τον υπουργόν της Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέλιο Κωτιάδη χρόνια πολλά.

Εκ του διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του ιερού Ναού Ταξιαρχών της Κοινότητος Λάρδου αισθάνεται την υποχρέωσιν να ευχαριστήσει θερμώς τους εν Τορόντο Οντάριο του Καναδά ευγενείς πατριώτας οι οποίοι ευαρεστήθησαν να ενεργήσουν μεταξύ των έρανον διά την επισκευήν του ως άνω ιερού ναού, βλαβέντος εκ του τελευταίου σεισμού. Του εράνου μετέσχον οι κ.κ. Χ/διάκος Ιωάννης, Χ/διάκος Εμμ., Χ/διάκος Στέργος, Χ/διάκος Αναστάσιος, Αγγελίδης Παναγ. Διακολουκάς Βασ., Κανίχης Σάββας, Κρητικός Μιχ., Κρητικός  Παναγιώτης, Καρασάββας Παναγιώτης (Απόλλωνα) και διάφοροι άλλοι.

Εκ της Εκκλ. Επιτροπής

Απεπειράθη να εξαγάγη κρυφά 240 χιλιόγραμμα ωμού καφέ
ΕΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ

Προχθές κατόπιν συντόνου παρακολουθήσεως παρ’ οργάνων της ομάδος αγορανομίας των κινήσεων του Θεοφάνους Αναμουργή ετών 55 εμπόρου διεπιστώθη ότι ούτος την αγορασθείσαν ποσότητα 240 χιλιογράμμων ωμού καφέ εκ του εισαγωγέως Βογιατζή Κυριάκου συσκευασμένη εντός 4 σάκκων ετοποθέτησεν εντός σιδηρών βαρελίων εκ σπορελαίου και αφού την εκάλυψεν δια ποσότητος ασβέστου μετέφερεν εκ της οικίας του εις την αποβάθραν εμπορικού Λιμένος Μανδρακίου παρά την ιχθυόσκαλαν παραπλεύρως του Μ/Κ “ΙΑΚΩΒΟΣ” προς φόρτωσιν επί σκοπώ εξαγωγής της.

Εν συνεργασία μετά του Τελωνείου Ρόδου η ούτω τοποθετημένη ποσότης καφέ κατεσχέθη και φυλάσσεται εις αποθήκας του Τελωνείου. Ο δράστης προχθές ανεχώρησεν εις Καστελλόριζον δια του Μ/Σ “ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ”. Υπό της ανωτέρω υπηρεσίας ενημερώθη σχετικώς η Υποδ/σις Χωρ/κής Καστελλορίζου. Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, ενεργούνται τα δέοντα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ
Ο Υπουργός Εργασίας κατά το παρατεθέν προχθές υπό του Δήμου δείπνον προς τιμήν αυτού και του Υπουργού κ. Κωτιάδη εις το Ξενοδοχείον Κάιρο Πάλας ανεκηρύχθη επίτιμος δημότης Ρόδου, βάσει σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Εις το γεύμα παρεκάθησαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης εκπρόσωποι των Αρχών και άλλοι επίσημοι.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ο.Ε.Κ.
Ανεχώρησε χθες δια του ατμοπλοίου επιστρέφων εις Αθήνας, ο πρόεδρος του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κ. Σταματόπουλος, συνοδευόμενος υπό του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού κ. Παναγιωτοπούλου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Χθες την πρωΐαν ετελέσθη η θεία λειτουργία, εις το παρεκλήσιον του Νοσοκομείου (Αγία Αικατερίνη), την οποίαν παρηκολούθησαν το προσωπικόν του Νοσοκοείου και οι νοσηλευόμενοι ασθενείς.