Λεξιστορείν: O καρχαρίας  και η γόπα!

Ο καρχαρίας, το γνωστό  σαρκοβόρο ψάρι που έχει ιδιαίτερες  ικανότητες στο κολύμπι εξαιτίας του υδροδυναμικού σώματός του, αιχμηρά σαγόνια, δυνατή ουρά και χαρακτηριστικό πτερύγιο, κατάγεται γλωσσικά από ένα αρχαίο επίθετο.

Συγκεκριμένα οφείλει την ονομασία του στο επίθετο «κάρχαρος» =  αυτός που έχει κοφτερά, σουβλερά και πριονωτά δόντια, κάτι που αποτελεί και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ψαριού.

Η αρχική ονομασία του ψαριού γόπα ήταν «βόωψ» (βούς + ώψ) δηλαδή ψάρι που έχει μάτι σαν του βοδιού.

Στην συνέχεια η λέξη εξελίχθηκε σε «βόπα»  για να καταλήξει στο σημερινό γόπα.