Πώς κατέγραψε η «Ροδιακή» τον θάνατο του Μητροπολίτη Ρόδου, Απόστολου Τρύφωνος, το 1957

ΧΘΕΣ ΤΗΝ 6.15 ΕΣΠΕΡΙΝΗΝ ΑΠΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ Ο ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Η ΣΟΡΟΣ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΛΑΪΚΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ

Χθες την 6.15 εσπερινήνα πεδήμησεν εις Κύριον ο από καιρού νοσηλευόμενος εις το Νοσοκομείον Μητροπολίτης Αμασείας, πρώην Ρόδου, Απόστολος.

Ευθύς ως εγνώσθη ο θάνατος του Αποστόλου, ο οποίος από 20ημέρου δεν ελάμβανε τροφήν πάσχων εξ εμφράξεως του πυλωρού, μετέβη εις το Νοσοκομείον ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Αλέξανδρος, ο οποίος εμερίμνησε δεόντως, λόγω της απουσίας του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος εις Αθήνας.

Ως εγνώσθη, το σώμα του Μητροπολίτου εταρειχύθη, χθες δε την 9ην μ.μ. μετεφέρθη εις τον Μητροπολιτικόν ναόν, όπου εξετέθη εις λαϊκόν προσκύνημα επί τριήμερον.

Η κηδεία του Αμασείας θα γίνη κατά το τυπικόν, προκειμένου περί Μητροπολιτών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ο Μητροπολίτης Απόστολος Τρύφωνος, καταγόμενος εκ Κριθιά Αν. Θράκης, ήλθεν εις Ρόδον το 1913. Διετέλεσε Μητροπολίτης Ρόδου κατά τα έτη της κατοχής και από του 1947 ωνομάσθη Μητροπολίτης Αμασείας. Απεδήμησεν εις κύριον εις ηλικίαςν 85 ετών. Η κηδεία θα γίνη την 11 π.μ. της Δευτέρας.

ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Κω ήρχισαν αι εργασίαι ανεγέρσεως σχολικών λουτρών εις τα σχολεία της πόλεως δαπάναις του Δήμου Κω. Επίσης συνεχίζονται αι εργασίαι αποπερατώσεως του εξαταξίου δημοτικού σχολείου Ασφενδιού. Εξ άλλου, επερατώθη η τοιχοποιΐα του 2ου τριταξίου δημοτικού σχολείου Αντιμαχείας, ως και του διταξίου δημοτικού σχολείου Νικειών Νισύρου, τας δαπάντας του οποίου είχεν αναλάβει ο εν Αμερική σύλλογος Νικειατών “Ο Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος”.

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ "ΦΑΝΕΛΛΑΣ"
Ανεκοινώθη ότι το 13ον Δημοτικόν Σχολείον Μουσουλμανοπαίδων Ρόδου, υπό την διεύθυνσιν του κ. Κωνσταντίνου Ροδίου, προσέφερε υπέρ του Εράνου της “Φανέλλας του Στρατιώτου”, 300 δραχμάς. Τονίζεται ότι το Σχολείον Μουσουλμανοπαίδων συνεισέφερε μεγαλύτερον ποσόν συγκριτικώς εν σχέσει προς άλλα σχολεία.

ΟΙ ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Επιθεωρήσεως Σωματικής Αγωγής, οι αναβληθέντες Πανδωδεκανησιακοί Κολυμβητικοί Αγώνες μεταξύ των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως του Νομού θα λάβουν χώραν μετά τους σχολικούς αγώνας στίβου ήτοι τον Ιούνιον του 1958.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ

- Ο κ. Ανδρέας Καραμεσίνης επί τη ονομαστική του εορτή δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
- Ο κ. Ανδρέας Δημητριάδης Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
- Σταμάτιος Σπανός-Βαλασία Ραφτοπούλου ετέλεσαν τους γάμους των εις Φιλέρημο. Τους ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.

- Εις τους τελούντας σήμερον τους γάμους των εις Μελβούρνην της Αυστραλίας αγαπητούς αδελφούς Εμμανουήλ Χ”Γιακουμήν μετά της Δίδος Σεβαστούλας Γιαννά και Νικόλαον Χ”Γιακουμήν μετά της Δίδος Ελένης Κοτώνη η μητέρα και τα αδέλφια των μετά των οικογενειών των τους εύχονται να είναι καλορίζικοι οι γάμοι των και να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Εις τον εορτάζοντα σήμερον κ. Ανδρέαν Παπαδόπουλον εύχομαι χρόνια πολλά.
Ε. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ