Λεξιστορείν: Άνθρακες ο θησαυρός!

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Η φράση «άνθρακες ο θησαυρός» αναφέρεται σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίνεται στις ελπίδες ή στις προσδοκίες μας.

Ενώ περιμέναμε κάτι σπουδαίο, βρεθήκαμε μπροστά σε κάτι που δεν έχει αξία.

Πηγάζει από μια παλιά αρχαία  δοξασία σύμφωνα με την οποία σ’ εκείνον  που στον ύπνο του θα αποκαλυφθεί από τα δαιμόνια  κάποιο μέρος με θησαυρό, πρέπει να τον εξερευνήσει μόνος του.

Αν αποκαλύψει το μυστικό σε άλλον, αντί για θησαυρό θα βρει άνθρακες - κάρβουνα.