Ποιοι αποφοίτησαν επιτυχώς από την σχολή προσκόπων της Ρόδου το 1957

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Εις τους αρραβωνισθέντας Ειρήνη Βασιλειάδου μετά του Νικολάου Σκυλίτση εύχομαι ταχείαν την στέψιν.

Η εξαδέλφη των
ΞΥΠΟΛΙΤΑ ΠΟΠΗ

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
- Προχθές ετέλεσαν τους γάμους των εις τον ιερόν ναόν Εισοδίων Νεοχωρίου ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΕΤΤΑΣ μετά της ΜΑΙΡΗΣ ΒΕΡΓΩΤΗ. Τους ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
- Στους τελέσαντας τους γάμους των ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΕΤΤΑΝ και ΜΑΙΡΗ ΒΕΡΓΩΤΗ ευχόμεθα βίον ανθόσπαρτον και ανέφελον.
Οικογ. Κιττώφ

ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Γενομένων αρχαιρεσιών της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων εξελέγησαν: πρόεδρος Σ. Εγγλέζος, αντιπρόεδρος Μ. Σμαλιός, γραμματεύς Δ. Χατζηγρηγορίου και ταμίας Κ. Γαλανός.

Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΒΕΝΤΟΡΙΟΥ
Χθες την πρωΐαν εις το Γραφείον του κ. Νομομηχανικού Ρόδου διεξήχθη η δημοπρασία δια την επισκευήν κτιριακού συγκροτήματος του Πρεβεντορίου “Άγιος Ανδρέας”, προϋπολογισθείσης δαπάνης 200.000 δραχμών. Μειοδότης ανεδείχθη ο εργολάβος κ. Κωνσταντινίδης, προς τον οποίον κατεκυρώθη το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΕΦΟΙΤΗΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Την 5ην απογευματινήν προχθές εις την Λέσχην Προσκόπων, εγένετο η επίδοσις των πτυχίων εις 24 νέους και νεάνιδας, επιτυχώς αποφοιτήσαντας από την Σχολήν Βασικής Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων Λυκοπούλων.
Η τελετή εγένετο παρουσία των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας και της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων.
Πτυχία επεδόθησαν προς τους Στέργον Μητσού, Νικόλαον Γκόνον, Βασίλειον Μαυράκην, Ιωάννην Σπερελάκην, Καθολικήν Παπακαλοδούκα, Βελιάδου Θεόδωρον Φραράκην, Δήμητραν Παπακαλοδούκα, Αναστάσιον Πετρίδην, Χάρην Κλαδάν, Γεώργιον Καμαριώτην, Δημήτριον Παναγιωτά, Μαρίαν Μαντικού, Δανιήλ Μανέττα, Αναστασιάδην, Κωνσταντίνον Σαρίναν, Γεώργιον Κασαπίδην, Βαγιανόν Κακιού, Θεοδοωρίαν Ασκητού, Βαρβάραν Κωνσταντούρα, Τσαμπίκον Χατζηνικολάου, Δήμον Αγγέλου, Νικόλαον Κωβαίον και Θεοδώρα Παπαηλία.

ΕΧΙΟΝΙΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΤΑΒΥΡΟΝ
Δριμύ ψύχος ενέσκηψε χθες εις Ρόδον, κατά διαστήματα δε εσημειώθη πτώσις βροχής. Η θερμοκρασία έφθασε τους 6 βαθμούς Κελσίου.
Εξ άλλου εγνώσθη ότι χθες εσημειώθη πτώσις χιόνος επί του Ατταβύρου.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων προς προώθησιν διαφόρων Εκκλησιαστικών ζητημάτων.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ  Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΩ
Ανεχώρησε προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής ο Έπαρχος Κω κ. Μιχαλόπουλος. Κατά τη διάρκεια της ενταύθα παραμονής του ο κ. Έπαρχος Κω, επεσκέφθη τον κ. Νομάρχην και ανέφερε προς αυτόν διάφορα ζητημάτων της Επαρχίας Κω.

ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Υπεβλήθησαν προς την Νομαρχίαν προς έγκρισιν, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, δια των οποίων εψηφίσθησαν διάφορα ποσά, προς ενίσχυσιν ιδρυμάτων και οργανώσεων της Ρόδου. Δια της εν λόγω αποφάσεως χορηγούνται εις το Νυκτερινόν Γυμνάσιον Ρόδου 10.000 δραχμαί, εις την τοπικήν Επιτροπήν ΣΕΓΑΣ 2.000 εις τον Μουσικόν Όμιλον Ρόδου 2.000 εις τον Οίκον Ευγηρίας Δωδεκανήσου 5.000 εις το Ορφανοτροφείον Θηλέων Ρόδου 25.000 και εις την “Φανέλλα του Στρατιώτου”, 5.000.