Ο δήμος Τήλου ευχαριστεί διεθνή οργανισμό για την προσφορά του

Με την υπ. αριθμ. 132/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του, ο δήμος Τήλου θέλησε να ευχαριστήσει τον διεθνή οργανισμό “Global Water Partnership-mediterranean” και το σύστημα της Coca-cola στην Ελλάδα (coca-cola τρία έψιλον και coca-cola Ελλάδας) για την συμμετοχή της Τήλου στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Αποστολή νερό”.

Ο δήμος Τήλου σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water partnership-mediterranean (GWP-MED) και το σύστημα της Coca-cola στην Ελλάδα (Coca-cola τρία Έψιλον και Coca-cola Ελλάς) υλοποίησε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “συλλογής ομβρίων υδάτων σε ελληνικά νησιά” με στόχο την συλλογή ομβρίων υδάτων στο νησί της Τήλου, την  σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ευαισθητοποίηση του κοινού, το πρόγραμμα “συλλογής ομβρίων υδάτων σε ελληνικά νησιά” που υλοποιείται από το GWP-MED εντάσσεται στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Αποστολή Νερό” της Coca-cola Τρία Έψιλον και Coca-cola Ελλάς και χρηματοδοτείται από το ίδρυμα της coca-cola, Ατλάντα, ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:
• “Προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας στην πηγή “ποταμός”.
• “Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειας μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού (300 Κ.Μ.) στην περιοχή Λιβάδια”.
• “Δράσεις εξοικονόμησης νερού με την παροχή ειδικών ακροφυσιών εξοικονόμησης νερού”.

• “Προμήθεια αντλίας για την πηγή Παναγία Καμαριανή (θέση Αγία Θέκλα)”.
• “Προμήθεια αντλίων και σωληνών για δύο γεωτρήσεις του δήμου”.
• “Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση των αντλιών”.

Ο δήμος Τήλου και το δημοτικό συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-MED) όσο και το σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα, για την συμμετοχή του νησιού στο πρόγραμμα και τη σημαντική συμβολή του και επιβεβαιώνει ότι το νησί θα συνεχίσει να είναι  αρωγός σε παρόμοιες δράσεις για το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας.