Απάντηση της ΔΕΥΑΡ για την  ποιότητα του νερού στ’ Αφάντου

Απάντηση στην επιστολή του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου κ. Μανώλη Λόγγου που δημοσίευσε προχθές η «Ροδιακή», για τα λάθη και τις παραλείψεις της ΔΕΥΑΡ που εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία, έδωσε με χθεσινή της ανακοίνωση η ΔΕΥΑΡ.

Ειδικότερα στην έγγραφη επιστολή την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Αλέξανδρος Μανωλάκης, αναφέρονται τα εξής:

«Σε απάντηση δημοσιεύματος σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΡ στην περιοχή Αφάντου, προκειμένου να ενημερωθεί ορθά το καταναλωτικό κοινό και για να μην υπάρχει ανησυχία και αμφισβήτηση  ως προς  την καταλληλότητα και την ποιότητα του νερού, γνωστοποιούμε πως το Αναλυτικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΡ πραγματοποιεί  σύμφωνα με συγκεκριμένο προγραμματισμό εντατικούς ελέγχους ποιότητας του νερού σε όλο το νησί της Ρόδου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε  ότι το νερό που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή  είναι αρίστης ποιότητας, καθαρό, υγιεινό  και   πληροί  τους όρους των σχετικών υγειονομικών διατάξεων: ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-2007) Κ.Υ.Α.  με την οποία τροποποιήθηκε  η Κ.Υ.Α Υ2/2066/2001 και Γ1(δ/ΓΠοικ.67322) (ΦΕΚ 3282/τ.β./19-9-2017).

Κατά το έτος 2017  από την  περιοχή Αφάντου έχουν ληφθεί 37 δείγματα και έχουν πραγματοποιηθεί 327 αναλύσεις με τις  μετρηθείσες τιμές να είναι κατώτερες των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων, συνεπώς το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΡ παρέχει  νερό το οποίο διατίθεται  με ασφαλή ποιοτικά χαρακτηριστικά στην κατανάλωση. Οι κάτοικοι στ΄ Αφάντου και γενικότερα όλης της Ρόδου πρέπει να γνωρίζουν πως το πόσιμο νερό είναι  καθαρό και ασφαλές  και η ΔΕΥΑΡ τηρεί όλους τους κανονισμούς  για την προστασία της υγείας  των καταναλωτών.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ εργάζονται νυχθημερόν για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης  και κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από το βορειότερο έως το νοτιότερο σημείου του νησιού.

Σε καθημερινή βάση παρεμβαίνουμε σε κάθε πρόβλημα που δημιουργείται στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης  ενώ γίνονται προσπάθειες για όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες παρά  τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως επιχείρηση λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και των επιπτώσεων αυτής.  

Για το Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ
Ο Πρόεδρος
Μανωλάκης
Αλέξανδρος».