Ο Μουφτής και οι Μουσουλμάνοι Ρόδου διαψεύδουν τουρκικά δημοσιεύματα

Ο ΜΟΥΦΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Αι Τουρκικαί εφημερίδες της Κωνσταντινουπόλεως ανέγραψαν προ ημερών την πληροφορίαν ότι τηλεγραφήματα εκ Ρόδου ανήγγειλαν ότι το ζήτημα της Κύπρου θεωρείται υπό των ενταύθα μουσουλμάνων Εθνικόν και ότι θα πολεμήσουν δια να δοθή αύτη εις την Τουρκίαν. Η πληροφορία αύτη διαψεύσθη υπό της μουσουλμανικής κοινότητος Ρόδου. Εξ άλλου ο Μουφτής ετόνισεν ότι οι Μουσουλμάνοι Ρόδου είναι φιλήσυχοι άνθρωποι και δεν έχουν γνώσιν των τουρκικών δημοσιευμάτων.

Ο κ. ΜΠΑΡΔΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ
Ως πληροφορούμεθα, εντός των ημερών ο πρόεδρος της ΕΓΣΔ κ. Μπάρδος θα μεταβή εις Αθήνας και ως πληρεξούσιος του Διοικ. Συμβουλίου της ΕΓΣΔ θα υπογράψη συμφωνίαν δια την παράδοσιν εις το δημόσιον του συγκεντρωθέντος ενταύθα ελαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΡΟΜΜΥΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, την παρελθούσαν Πέμπτην ο πρόεδρος του ΕΓΣΔ κ. Μπάρδος ανέπτυξεν προς τον Υπουργόν κ. Κωτιάδην το ζήτημα της συγκεντρώσεως των κρομμύων και εσπεριδοειδών υπό της ΑΓΡΕΞ. Ο Υπουργός κ. Κωτιάδην είπεν ότι θα ενδιαφερθή ζωηρώς δια τα ζητήματα.

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου ανεκοινώθη το πρόγραμμα των προβολών κινηματογραφικών ταινιών εις κοινότητας της νήσου Ρόδου. Συμφώνως προς το πρόγραμα, το κινηματογραφικόν συνεργείον της Διευθύνσεως Γεωργίας θα πραγματοποιήση προβολάς εις τας εξής κοινότητας τας αντιστοίχους ημερομηνίας: 8ην Ιανουαρίου εις Σορωνήν, 9ην εις Θολόν, 10ην εις Παστίδα, 11ην εις Μαριτσά, 13ην εις Πλατάνια, 14ην τρέχοντος εις Έμπωνα, 15ην εις Μονόλιθον, 16η εις Άγιον Ισίδωρον, 17η εις Σάλακον, 20ην εις Μάσαρι, 21ην εις Μαλώνας, 22αν εις Αρχίπολιν, 23ην εις Ψίνθον, 24ην εις Καλυθιές, 27ην εις Λάερμαν, 28ην εις Λάρδον, 29ην εις Γεννάδι και 30ην εις Βάτι.

ΟΙ ΚΑΛΥΜΝΙΟΙ ΣΙΔΝΕΫ ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας). Με υπερηφάνειαν και  ικανοποίησιν πληροφορούμεθα ότι η Καλυμνιακή Αδελφότης Σίδνεϋ Αυστραλίας απέστειλε προς τον κ. Αντώνιον Καλογιάννην το ποσόν των λιρών Αγγλίας 87,13 δια να διανεμηθώσι προς τους απόρους της νήσου μας.
Ειλικρινή συγχαρητήρια εκφράζει ο λαός προς τους ξενητεμένους αδελφούς μας, τους σχόντας την πρωτοβουλίαν της ανακουφίσεως των απόρων επί ταις εορταίς.
Σακ. Ν. Αλαχούζος

200 ΔΩΡΑ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Σήμερον την 9ην εσπερινήν εις το ξενοδοχείον “Κάιρο-Πάλας” θα δοθή χορός των Συντακτών Δωδεκανήσου. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει Δωδεκανησιακούς χορούς, διαγωνισμούς, εκλογήν Βασίλισσας της βραδυάς, Καζαμία, διανομήν 200 δώρων μεταξύ των οποίων εν εισιτήριον της Ολυμπιακής Αεροπορίας και 40 κουτιά γάλα Νεστλέ, εμφάνισιν του ντιζέρ Πολύβιου και μιας ωραίας ηθοποιού σε χαβανέζικους ρυθμούς κ.α. Ο χορός διοργανούται υπό του Δ. Συμβουλίου της Ενώσεως Συντακτών.