Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Στις 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ” του Δήμου Καρπάθου, συγκαλείται το Δ. Σ. σε Τακτική Συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων έτους 2018 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπαντικών έτους 2018 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

3. Λήψη απόφασης για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δικαστικού πληρεξουσίου για την υπόθεση Εμμανουήλ Φραγκούλη (εισηγητής ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Ιωάννης Χριστοδουλάκης). 

4. Εισήγηση για Έγκριση Παράτασης μέχρι τις 28-2-2019 του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» και «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας (Κωδ. 2) «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», της Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ53, αρ. ΟΠΣ 2301, του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

6. Ορθή Επανάληψη της αρίθμ.132/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ), με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών έτους 2018 (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).

8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 για το έτος 2018 (χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής)
(εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).

9. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών για τον υδρομετρητή ΒΑ122424 από την Αφοί Φράγκου ΟΕ και την επαναβεβαίωση τους στο όνομα Ορφανός Δημήτριος του Γεωργίου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μιχάλης Σπανός).