Επιβάλλονται αλλαγές στο νέο νομικό πλαίσιο για τα Κτηματολόγια

Γράφει ο  Ιωάννης Κουμπιάδης
Δικηγόρος

Η κατάργηση ανά πάσα στιγμή  των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου με απλή απόφαση του  ΔΣ του νεοπαγούς Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μετά τη προχθεσινή ψήφιση του πολυνομοσχεδίου  θα έχει επώδυνες συνέπειες , αν προηγούμενα  δεν γίνουν οι  επιβαλλόμενες αναγκαίες  μεταβολές στο νέο νομικό πλαίσιο.

Eίναι πλέον γεγονός η ανά πάσα στιγμή κατάργηση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κώ – Λέρου με απλή απόφαση του  ΔΣ του νέου Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αν και οι    μεμονωμένες  αναρτήσεις μόνο  ελαχίστων μελών από πλευράς  των δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω, οι οποίοι απείχαν ως συλλογικά όργανα στη δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου  2017 (συμμετείχαμε μόνο 2 δικηγόροι, ο κ Σ. Λυριστής (νυν αντιπρόεδρος του ΔΣ Ρόδου)  και ο υποφαινόμενος,  αλλά και ο κτηματολογικός Δικαστής)  ήσαν ουσιαστικές, έλαβαν δε γνώση του περιεχομένου αυτών βουλευτές και κόμματα  και έγινε  μεγάλη προσπάθεια με βάση αυτές για  τροποποίηση των προβληματικών άρθρων (προσωπικά ήμουν σε συνεχή  επικοινωνία  με τον Βουλευτή Δωδεκανήσου  κ. Μάνο Κόνσολα  σ΄όλες τις προηγούμενες μέρες και μέχρι την έναρξη της Ολομέλειας της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου), πλην όμως κατέληξε ανεπιτυχής  η προσπάθεια  να γίνουν δεκτές οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις,  ώστε   όσο  ήταν δυνατόν και εφικτό «να μαζευτούν τα ασυμμάζευτα»,  ιδιαίτερα δε και μετά το ηχηρό δημοσίευμα στον Αθηναϊκό τύπο για  ανάθεση των 27 από τις 32 συμβάσεις κτηματογράφησης από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) λίγο πριν από το τέλος του 2017 σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων παραδόξως περιλαμβάνονται και οι περιοχές Ρόδου και Κω. 

Αλλά και ο κυβερνητικός βουλευτής κ. Ηλίας Καματερός αγωνιζόταν για αυτόνομο κτηματολογικό γραφείο στην Κω, που αν «περνούσε» τέτοια τροποποίηση αυτόματα θα περιελάμβανε και της Ρόδου. Εκείνο όμως το οποίο θα έπρεπε να αλλάξει στο  Σχέδιο Νόμου  ήταν  η επαναφορά της διάταξης που διατήρησε ο  επίσης μνημονιακός νόμος του 2013 ( άρθρο  3 παραγρ.26  Ν.4164/2013) σύμφωνα με την οποία «Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα» και  την οποίαν ατυχώς κατήργησε το πολυνομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον  ισχύουν  απ’ ευθείας  οι διατάξεις του βασικού νόμου περί Εθνικού Κτηματολογίου και στα δικά μας Κτηματολόγια (δηλαδή ουσιαστικά νέα κτηματογράφηση), κατά τρόπο όμως μη εφαρμόσιμο, πολλώ μάλλον αφού  στο τελικό κείμενο προσέθεσαν και πολύ σωστά (ενώ δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμου) στο  ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο ότι συνεχίζει να ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του τελευταίου   έχει  ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση στις περιοχές Ρόδου και Κω  από το 1929!!! και κάθε νέα τοιαύτη (κτηματογράφηση), αλλά ακόμη και  η  ενημέρωση  των κτηματολογικών χαρτών και ατομικών σχεδιαγραμμάτων των ιδιοκτησιών  με βάση  συντεταγμένες, εφόσον θα γίνει  με  την διαδικασία αναρτήσεων–ενστάσεων,  θα  είναι  αντισυνταγματική,  εάν δεν υπάρξει ιδιαίτερο  ειδικό νομικό πλαίσιο (ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ) για τις περιοχές Δωδ/σου. που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό.

Επειδή  σε δημοσίευμα συναδέλφου στην εφημερίδα σας, καθ’ ομολογία του καθυστερημένα προωθηθέν σε βουλευτή, επαναλαμβάνονται θέματα, τα οποία είχαν ήδη αναρτηθεί στη διαβούλευση  από 20-12-2017 και είχαν ήδη λάβει γνώση πολύ πριν   στη Βουλή  και  ιδιαίτερα ο επικαλούμενος από τον  συνάδελφο βουλευτής, για λόγους αντικειμενικής αλήθειας και ενημέρωσης και με την ευκαιρία που μου δίδεται με το παρόν και για τη παραπάνω  ενημέρωση του  αναγνωστικού κοινού επί των νεοπαγών δυσμενών  διατάξεων για τη περιοχή μας, όπως ψηφίστηκαν,  παραθέτω αποσπασματικά  το κείμενο το οποίο ανήρτησα στη σχετική δημόσια διαβούλευση από  20 Δεκεμβρίου  2017  και  το οποίο έχει αυτολεξεί:  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ : Α Με το από 13 Δεκεμβρίου 2017 αναρτηθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» συστήνεται ένας ενιαίος φορέας, ο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», o οποίος συνοδεύεται μόνο με το από 13-12-2017 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ,  ΣΧΟΛΙΑ : 
 

….1.- Πρώτη επί της ουσίας παρατήρηση – σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 5 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου .Σε κάθε περίπτωση προαναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία ενός υδροκέφαλου Οργανισμού, χωρίς να προβλέπεται η αυτοτέλεια κανενός κτηματολογικού γραφείου, πλην ενός, ενώ το ίδιο θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον και στα δύο κτηματολογικά γραφεία της Δωδεκανήσου, λόγω της ιδιαιτερότητας τους και του ειδικού νομικού καθεστώτος με σχετική τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, με την οποία να διασαφηνίζεται και να συμπληρώνεται αυτή με προστιθέμενο επόμενο εδάφιο ως εξής:«τα δύο κτηματολογικά γραφεία της Δωδεκανήσου θα λειτουργούν ως αυτοτελές γραφείο.   

2.-Δεύτερη επί της ουσίας παρατήρηση – σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 5 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου .Ο εν λόγω Οργανισμός έχει κατά ρητή αναφορά ως σκοπό την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020!!!, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση και των υφισταμένων κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. …. Επί λέξει η παράγραφος 7 του άρθρου 1 εδάφιο 1 έχει ως εξής: «Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή(…)». Επιβάλλεται λοιπόν κατ’ ανάλογο τρόπο με τη προηγούμενη διατύπωση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το εν λόγω σχέδιο νόμου να γίνει αντίστοιχη διατύπωση και στη παράγραφο 7 του άρθρου 1 εδάφιο 1 και να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη αντί : «….εντός των επομένων 24 μηνών» να τεθεί ως εξής: «… μετά την πάροδο των 24 μηνών»,….

 3.- ΤΡΊΤΗ επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 7 του άρθρου 41 του υπόδιαβούλευσησχεδίουνόμου. …….πρέπει να προστεθεί ιδιαίτερο εδάφιο στο άρθρο 41 του Σχεδίου Νόμου, το οποίο να αναφέρει ρητά και απερίφραστα ότι: « Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό καταργείται»  ….,αντ’αυτού να τροποποιηθεί ως εξής:« Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό καταργείται, εξαιρουμένου του κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, ο οποίος συνεχίζει να ισχύει ως έχει» 

4. Τετάρτη επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του υπόδιαβούλευση σχεδίου νόμου ... με την παράγραφο 2 του του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι : 41 παρ.2: «Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), καταργείται»…..επιβάλλεται …. να γίνει αντί κατάργησης η εξής τροποποίηση:

41 ΠΑΡ. 2««Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), καταργούνται, μόνο σ΄ότι αφορά το εδάφιον 2 της ισχύουσας πλέον διάταξης της παραγρ.26 του άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), δηλαδή ό,τι ακριβώς αναφέρει το εδάφιο αυτό, που αφορά μόνο θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, α οποία θα ρύθμιζε και αυτά το προβλεπόμενο ΠΔ, ενώ το έδαφιο 1 της παραγρ.26 του άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156) συνεχίζει να ισχύει ως έχει, ότι δηλαδή «Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».