Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας (Κωδ. 2) «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», της Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ67 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Έγκριση Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της 30/12/2016 της επιχείρησης «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑΡ.) με ΑΦΜ 090060411. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Παράταση Σύμβασης εκκαθάρισης ΔΗΚΕΚΑΡ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Γνωμοδότηση Δημοτικού συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Κωνσταντινίδη Αθηνάς που πρόκειται να εγκατασταθεί σε μισθωμένο αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 5.326,20 τ.μ. στη θέση Βρόντη, βορειοδυτικά της πόλης Καρπάθου της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου. (Έγγραφο ΑΠ: 4/2017/22 Δεκεμβρίου 2017 της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΡΚΗΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ).

5. Τροποποίηση Προυπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΠΑΠ).

6. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ)