Ο τροβαδούρος έχει τρόπο!

Η λέξη τροβαδούρος είχε αρχικά την σημασία του περιπλανώμενου τραγουδιστή λυρικών και ιπποτικών τραγουδιών στις ηγεμονικές αυλές του  Μεσαίωνα  και κατ’ επέκταση τoυ  τραγουδιστή λυρικών ή και ερωτικών τραγουδιών.

Τέτοιοι ποιητές και μουσικοί  έζησαν κυρίως στην Προβηγκία και γενικά στη νότια Γαλλία από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα. Η λέξη  είναι αντιδάνειο της γαλλικής λέξης troubadour μέσω της προβηγκιανής  trobador και  το ρήμα trobar = επινοώ , δημιουργώ ποίηση . Όλοι αυτοί οι γλωσσικοί τύποι  προέρχονται από το λατινικό  tropus με αφετηρία το αρχαίο ελληνικό "τρόπος".