Έγιναν δεκτές οι ενστάσεις για τον διαγωνισμό φωτιστικών

Φρένο στο διαγωνισμό της περιφέρειας για την Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο οδικό δίκτυο φωτισμού του νησιού της Ρόδου, βάζει η απόφαση της αρχής εξέτασης προδικαστικών διαφορών που έκανε δεκτή την προσφυγή της τεχνικής εταιρείας «Στήριξις Τεχνική ΑΕ» κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χτες, η προσφυγή της εταιρίας έγινε εν μέρει δεκτή, όμως παρ’ όλα αυτά ο διαγωνισμός δεν μπορεί να συνεχιστεί, και ίσως θα χρειαστεί να γίνει αναμόρφωση των όρων του για να ξεκινήσει νέα διαδικασία από την αρχή. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση της περιφερειακής αρχής, και προσωπικά του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, καθώς ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας και αναγκαιότητας όπως το είχε χαρακτηρίσει, μπλοκάρεται.

Σκοπός του ήταν η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς προέβλεπε να τοποθετηθούν 5.198 νέα φωτιστικά καθώς και 10 προβολείς σε όλο το μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου της Ρόδου για να αναβαθμίσουν σημαντικά το σημερινό φωτισμό και να συμβάλουν στην ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων.

Παράλληλα προβλεπόταν και η τοποθέτηση 2.818 κολώνων για τη στήριξη των νέων φωτιστικών σε σημεία που δεν υπάρχει σήμερα φωτισμός. Η προμήθεια και η αντικατάσταση των φωτιστικών προβλεπόταν να χρηματοδοτηθεί μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του σώματος από τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο που είπε ότι ο διαγωνισμός για το έργο έχει σταματήσει λόγω προσφυγής που κατέθεσε εταιρία η οποία όμως δε συμμετείχε στην ηλεκτρονική διαδικασία.

Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε τότε αναλυτικά στο περιεχόμενο της προσφυγής, κάνοντας λόγο για συκοφαντία, και για πόλεμο λάσπης, ενώ όπως πρόσθεσε με την αξιοπρέπεια της περιφερειακής αρχής δεν θα παίζει κανένας, γι΄αυτό και δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Πάντως επειδή υπήρξαν αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο διαγωνισμός και κυρίως αν αυτός έπρεπε να αφορά διαγωνισμό έργου ή διαγωνισμό προμήθειας, η περιφέρεια σε ανακοίνωσή της είχε επισημάνει ότι «μετά την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,  το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) επιβεβαιώνει και αυτό με έγγραφό του, την ορθότητα και το σύννομο της απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια και όχι διαγωνισμό έργου, όσον αφορά την «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου , με την Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».