Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τηλεϊατρική

Η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, εντάσσοντας στις προτεραιότητές τους την άρση των φραγμών και την καταπολέμηση της απομόνωσης που υφίστανται οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, δρομολογούν την υλοποίηση σειράς στοχευμένων δράσεων.

Μία τέτοια δράση αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας σε παιδιά και εφήβους που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας είναι δυνατή μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ). Το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας λειτουργεί από το 2011 και στελεχώνεται με έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες.  

Η σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας περιλαμβάνει Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Νοσηλευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή, Επισκέπτη Υγείας, Κοινωνικό Λειτουργό και Γραμματεία. Σκοπός του Τμήματος είναι προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους, καθώς και η ενίσχυση της σχέσης γονέα – παιδιού και η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου.

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση θέτει στον πυρήνα της την οικογένεια, ως το βασικό κύτταρο ανάπτυξης του παιδιού. Συνεπώς, η πρώτη επαφή των επαγγελματιών υγείας θα γίνεται πάντα με τους γονείς των παιδιών, προκειμένου, τυχόν ανησυχίες και προβληματισμοί να διατυπωθούν εντός του κατάλληλου επιστημονικού πλαισίου.

Η πραγματοποίηση της δράσης είναι δυνατή σε νησιά που διαθέτουν σταθμό του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ). Συγκεκριμένα σταθμός τηλεϊατρικής στην περιοχή των Δωδεκανήσων υπάρχει στα κάτωθι νησιά: Κάλυμνος (Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου ‘Το Βουβάλειο’), Τήλος (Π.Π.Ι. Τήλου), Κως (Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω), Αστυπάλαια (Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας), Λέρος (Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου), Σύμη (Π.Π.Ι. Σύμης), Ρόδος (Κ.Υ. Έμπωνα), Μεγίστη (Π.Π.Ι. Μεγίστης), Κάρπαθος (Κ.Υ. Καρπάθου), Νίσυρος (Π.Π.Ι. Νισύρου), Πάτμος (Κ.Υ. Πάτμου), Κάσος (Π.Π.Ι. Κάσου). Αξιοποιώντας τη θέληση για προσφορά στους συνανθρώπους μας που επιδεικνύουν οι επαγγελματίες υγείας και την υφιστάμενη υποδομή, η εκπαιδευτική κοινότητα παρέχει κάθε ζητούμενη συνδρομή στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους στα προαναφερόμενα νησιά. 

Οι γονείς των προαναφερόμενων νησιών, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες ή και ανεξάρτητα από αυτές, θα μπορούν από 1η Μαρτίου 2018 να απευθύνονται στις ως άνω αναφερόμενες μονάδες υγείας προκειμένου να ενημερωθούν για τη δυνατότητα που έχουν να συζητήσουν προβληματισμούς σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών τους.