Βραχυχρόνιες  μισθώσεις ακινήτων  και τρόπος φορολόγησης

Γράφει ο Γεώργιος Δ. Νιμορακιωτάκης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
gnimos@gmail.com


Με αφορμή τις τελευταίες μεταβολές που επήλθαν στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, θα παρουσιάσουμε τι ισχύει και με ποιο τρόπο θα χειριστούμε το συγκεκριμένο είδος μίσθωσης.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανοίξει η ειδική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία θα δηλώνονται τα ακίνητα που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Αρχικά ο διαχειριστής πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και να λάβει αριθμό εγγραφής ανά εκμισθούμενο ακίνητο. Κατ΄ όπιν καταχωρεί το Ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε οποιοδήποτε μέσο προβολής, αναγράφοντας οπωσδήποτε τον αριθμό εγγραφής του Ακινήτου.

Έπειτα υποβάλει τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά εκμισθωτή και τέλος πρέπει να προβεί στην καταχώρηση στοιχείων απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Να επισημάνουμε ότι η δήλωση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμονής πρέπει να υποβληθεί  μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την ημέρα αναχώρησης του εκμισθωτή από το ακίνητο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr χρησιμοποιούντα του κωδικούς πρόσβασης για το TAXISNET. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Είναι υποχρεωτικό οι διαχειριστές ακινήτων να αναγράφουν τον αριθμό εγγραφής στις ψηφιακές πλατφόρμες που προβάλουν το ακίνητο.

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τότε αναγράφουν τον αριθμό του και εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Ως ακίνητο νοείται το διαμέρισμα ή η μονοκατοικία  και μεμονωμένα δωμάτια αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια.

Διαχειριστής δύναται να είναι ο κύριος του ακινήτου ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής είτε τρίτος ( π.χ. ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο προσωρινός διαχειριστής, ο γονέας που ασκεί γονική μέριμνα κ.τ.λ. ). Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια παράληψη στην παραπάνω διαδικασία τότε επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ στον Διαχειριστή.

Αυτό που συμπεραίνουμε λοιπόν είναι ότι η Βραχυχρόνια Μίσθωση δεν είναι και τόσο απλή διαδικασία καθώς χρειάζεται χρόνο αλλά και ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν παραλήψεις.

Εντούτοις τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας μίσθωσης αποτελούν, η απαλλαγή του εισοδήματος από το Φ.Π.Α. και η μη επιβολή ΕΦΚΑ. Αποφεύγουμε την διαδικασία έναρξης στη Δ.Ο.Υ και την τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων. Επίσης ο φόρος ανέρχεται σε 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, σε 35% για εισοδήματα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και με 45% για εισόδημα από 35.001 και άνω.

Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που δεν ΄΄ τηρηθεί ΄΄ η παραπάνω προϋπόθεση, τότε το εισόδημα θα θεωρηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογηθεί ως τέτοιο.

Δηλαδή, με συντελεστή 22% για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, 29% για εισόδημα από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 37% για εισόδημα από 30.001 έως 40.000 ευρώ και με 45% για εισόδημα από 40.001 και πάνω.