Άρχισε στη Ρόδο η λειτουργία σχολής μελισσοκομικής τέχνης

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΩΔ/ΣΟΝ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ

θα ομιλήση εις την πλατείαν Κύπρου - Ο κ. Κωτιάδης ωμίλησεν εις Αρχάγγελον

ΑΘΗΝΑΙ, 25. 
Την προσεχή Παρασκευήν ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Κ. Καραμανλής θα αναχωρήσει εις Ρόδον αρχίζων από αυτήν, την περιοδείαν του εις την νησιωτικήν Ελλάδα, εις ένδειξιν εκτιμήσεως προς τον Δωδεκανησιακόν λαόν. Μετά την Δωδεκάνησον, ο κ. Καραμανλής θα μεταβεί εις Μυτιλήνην, Χίον και Κρήτην.
Εις Ρόδον ο κ. Καραμανλής θα ομιλήσει, από του εξώστου του Πολιτικού Γραφείου της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως, εις την πλατείαν Κύπρου.

ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ, 25.
Ο επιστρέψας χθες εκ της θριαμβευτικής περιοδείας του ανά την Αιτωλοακαρνανίαν και Ήπειρον, αρχηγός της ΕΡΕ κ. Κ. Καραμανλής, ανεχώρησε την 4.30 μ.μ. σήμερον προς πραγματοποίησιν του τετάρτου κύκλου της επικοινωνίας του με τον ελληνικόν λαόν.
Ο κ. Καραμανλής ωμίλησε σήμερον την 6ην μ.μ. εις Θήβας και την 7.30 μ.μ. εις Χαλκίδα ενώπιον συγκεντρώσεως χιλιάδων, λαού, και εις ατμόσφαιραν εξαιρετικού ενθουσιασμού. Αύριον Σάββατον ο αρχηγός της ΕΡΕ θα μεταβεί και θα ομιλήσει την 11.30 π.μ. ειςΛεβάδειαν, την 4ην μ.μ. εις Λαμίαν και την 7.30 μ.μ. εις Καρδίτσαν, όπου και θα διανυκτερεύσει.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Χθες το εσπέρας ο υποψήφιος της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεων κ. Κωτιάδης, ωμίλησεν ενώπιον πολυπληθούς συγκεντρώσεως εις Αρχάγγελον, αναπτύξας το πρόγραμμα του κόμματος. Ο κ. Κωτιάδης κατά την διάρκειαν ης ομιλίας του εγένετο αντικείμενον ενθουσιωδών εκδηλώσεων.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Π.Α.Δ.Ε. 
Αύριον Κυριακήν περί ώραν 10.30 π.μ. οι υποψήφιοι βουλευταί της ΠΑΔΕ κ.κ. Παπαϊωάννου, Φωταράς και Χατζηϊωάννου θα ομιλήσουν προς τον Ροδιακόν λαόν εις το κινηματοθέατρον “Ολύμπια”.

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ-(Του ανταποκριστού μας). Οι φιλελεύθεροι υποψήφιοι κ.κ. Ζίγδης, Κλαδάκης και Κουντούρης, διαπιστώσαντες ότι η Κάρπαθος είναι απ’ άκρου εις άκρου υπέρ της ΕΡΕ, παρέμεινον ενταύθα προσπαθούντες διά διαφόρων τρόπων να αγρεύσουν ψήφους, αλλά ματαίως.
Οι υποψήφιοι των Φιλελευθέρων θα αναχωρήσουν διά Κάμειρον Σκάλαν διά μικρού πετρελαιοκινήτου.

ΗΡΧΙΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ  Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ήρχισε λειτουργούσα εις Καλαμώνα η Σχολή Μελισσοκομίας η οποία θα συνεχίσει τας εργασίας της επί ένα μήνα εις τα πλαίσια του Μελισσοκομικού Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας. Οι Δωδεκανήσιοι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την Σχολήν, δικαιούνται δωρεάν τροφής και κατοικίας δαπάναις της Διευθύνσεως Γεωργίας. Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν το ταχύτερον εις την Σχολήν όπου θα διδαχθούν την συστηματικήν εργασίαν της μελισσοκομίας. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
Αύριον και ώραν 5ην και 7ην απογευματινήν θα δοθούν εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου παραστάσεις του Ερασιτεχνικού Τμήματος του Αθλητικού Συλλόγου “Διγενής” Κοσκινού. Οι ερασιτέχναι θα παρουσιάσουν το θεατρικόν έργον του Περεσιάδου “Η σκλάβα”.